България, София , ул. „Проф.Милко Бичев“ 1, ет.1, ап.2

 bulgaria2names

 

georgi-simeonov

Георги Симеонов

Изпълнителен директор на „Hope and Homes for Children- клон България” 

E-mail: simeonov.g@hopeandhomesbg.com

E-mail: simeonov.hhc@gmail.com 

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 882 716 039

 
Петя Върбанова

Петя Върбанова

Програмен координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”

E-mail: varbanova.p@hopeandhomesbg.com

E-mail: pvarbanova@gmail.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 882 716 406

 
BKlimentova

Боряна Климентова

Програмен координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”

E-mail: klimentova.b@hopeandhomesbg.com

E-mail: boryana.hhc@gmail.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 887 905 902

 
valeria draganova1.

Валерия Драганова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град София

E-mail: draganova.v@hopeandhomesbg.com

E-mail: hhchildren@gmail.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 887 818 811

 
kremena_1

Кремена Стоянова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Пловдив

E-mail: stoianova.k@hopeandhomesbg.com

E-mail: kremy2@abv.bg

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 887 749 111

 
Vili

Виолета Топузова

Сътрудник координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Пловдив

E-mail: topuzova.v@hopeandhomesbg.com

E-mail: topuzova_1970@abv.bg

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 888 406 959

 
Ивалина Денева-Рачева

Ивалина Денева – Рачева

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Търговище

E-mail: racheva.i@hopeandhomesbg.com

E-mail: orange_iv12345@abv.bg

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 888 854 111

 

Димитрина Григорова – Стоилова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Габрово

E-mail: grigorova.d@hopeandhomesbg.com

E-mail: dimgrig@abv.bg

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 887 769 111

 
bilqna-pazar....

Биляна Керимова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children – клон България” за град Пазарджик

E-mail: kerimova.b@hopeandhomesbg.com

E-mail: kerimowa.b@gmail.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 886 845 111

 

Елена Петкова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Русе

E-mail: petkova.e@hopeandhomesbg.com

E-mail: hr_eli@abv.bg

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 887 759 111

 

Милена Димитрова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Перник

E-mail: dimitrova.m@hopeandhomesbg.com

E-mail: milena112@abv.bg

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 888 834 111

 
Тони Тодоров

Тони Тодоров

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Монтана

E-mail: todorov.t@hopeandhomesbg.com

E-mail: melifer@abv.bg

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 889 818 811

 
Dari snimka dokument1

Даряна Манова

Експерт – логистика в „Hope and Homes for Children – клон България”

E-mail: manova.d@hopeandhomesbg.com

E-mail: d.manova.hhc@gmail.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

Телефон: +359 888 994 960

 

Татяна Костова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Разград

E-mail: kostova.t@hopeandhomesbg.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com 

Телефон: +359 888 411 545

 
simeon-pleven

Симеон Стефанов

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България“ – област Плевен

E-mail: stefanov.s@hopeandhomesbg.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com 

Телефон: +359 884 509 439

 
petrovaA

Анелия Петрова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Силистра

E-mail: petrova.a@hopeandhomesbg.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com 

Телефон: +359 888 411 543

 

 Изпращайте Вашите въпроси към нашите колеги и при първа възможност ще се свържем с Вас.

 

Екипа на hopeandhomesbg