25 експерти на „Надежда и домове за децата“ – клон България и сдружение „Еквилибриум“ – Русе ще се обучават по програма „ИМПАКТ“

„Надежда и домове за децата“ – клон България реализира проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“. Организацията подкрепя реформата в грижите за децата и процеса на деинституционализация в цялата страна, вкл. извеждането и на деца и младежи с увреждания в Центровете за настаняване от семеен тип. В рамките на проекта в периода 12 – 15 септември 2016 г. ще се проведе обучение ИМПАКТ – 2 в зала Гранд хол на хотел „Космополитън“. Обучението е за обучители по програмата ИМПАКТ.
Програма ИМПАКТ е международно изпитана програма, която има в основата си програми, създадени в САЩ, но е допълнена с методология и опит от Централна и Източна Европа. Програмата се преподава и изпитва от „Надежда и домове за децата“ от 2004г. Целите на програмата са да се повиши разбирането за специалните нужди и поведението на децата и младежите и да се усвоят подходи, които помагат както на индивида, така и на грижещия се за него, за да се постигнат положителни резултати за децата и младите хора със специални нужди и да се повиши качеството им на живот. В обучението ще вземат участие 25 експерти на „Надежда и домове за децата“ – клон България и сдружение „Еквилибриум“ – Русе.
Обучението ще се води от международни обучители на „Надежда и домове за децата“ Великобритания, с богат практически опит от управлението на услуги за деца и младежи с увреждания в Румъния.

Източник: http://www.ruseinfo.net/news_153474.html

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в