АКТИВНА подкрепа в Плевен

dete1 (1)Наталия и Кирил живеят в град Плевен и се радват на 4 годишния си син Коко.

Коко е здраво и безгрижно дете, което посещава детска градина и е в очакване да стане батко. Бременността на Наталия е проследявана и не се очакват проблеми. Ражда се малката Ники, която има множество увреждания: вродена диагфрагмална херния, окципитално енцефалоцеле, меки кости, отворени фонтанели, синдром на дихателна недостатъчност. Тези увреждания стъписват родителите и те не са уверени, че ще се справят със заболяванията на детето. Следват мъчителни дни и решение да оставят детето в ДМСГД, където то ще получава медицинска грижа. Решението е подкрепено от ОЗД защото в ДМСГД децата се наблюдават по 24 часа. Това са тежки изпитания и за детето, и за цялото семейство, на което се налага да се раздели с чаканата рожба. Лекарите дават становище, че детето „не може да се гледа в домашни условия“, което е една от най-често срещаните причини за изоставяне на деца с увреждания в България.

Получихме сигнала от ОЗД – Плевен и започнахме работа първо със семейството. Направихме проучване имат ли готовност и желание родителите да си върнат малката Ники? Какво ги спира? Имат ли условия за отглеждането и? Как ще се отрази връщането на Ники на братчето и Коко?

Този подход на „Надежда и домове за децата – клон България“, дава възможност на децата от домове успешно да се интегрират в семейна среда. Чрез АКТИВНА подкрепа стартирахме работа.

Новородената Ники постъпи за лечение, придружавана от майка си, в отделение  „Неврохирургия“  в град София за оперативно лечение на установените заболявания. На детето е поставена окципитална пластика и направен вертикулярен шънт към абдоминалната кухина. Здравословното състояние на детето се повлиява положително след направените интервенции. Оперативният неврохирург доц. Цеков дава положително становище на родителите за отглеждане на детето в семейна среда. Заедно с тях обсъдихме как те ще се справят с отглеждането на детето и какви затруднения ще имат.  Нашата подкрепа е в подсигуряване на качествена храна, транспорт до лечебните заведения и намиране на най- добрите специалисти, които да проведат лечение на детето.  

С добрата индивидуална оценка, навременна подкрепа и направените планове за развитие на Ники,  родителите и се чувстват подкрепени и защитени в каузата си да отглеждат дете с увреждане в семейната си среда.

 

Прочетете още ...

Върни се обратно в