Активна семейна подкрепа

DSC00145В изпълнение на дейностите по проект “Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ на „Надежда и домове за децата- клон България“ на 18 и 19.05.2016 година край Враца се проведе обучение.

Темата “Активна семейна подкрепа“ бе насочена към членовете на ОКМДИ. Водещите Елена Петкова- национален консултант „Детски политики“ на НДД и Тони Тодоров представиха модели на работа със семейства, в коита има риск от изоставяне на деца.

Присъстваха директорът на РДСП Враца и главният специалист ЗД,  директори на ДСП, НОЗД, социални работници ОЗД, както и доставчици на социални услуги на територията на областта: ЦОП Враца, КСУДС и КСУДУ, град Роман, управителят на ЦНСТДУ Бяла Слатина, директорът на ДДЛРГ Враца, специалисти и социални работници от Общностен център Враца и ДМСГД, представители на НПО “Първи юни“ Бяла Слатина.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в