Активна семейна подкрепа

obuchenie161705161В периода 16 – 17.05.2016г., в град Видин, се проведе обучение на тема: „Активна семейна подкрепа”. То се организира от „Надежда и домове за децата – клон България”. Водещи на обучението бяха Елена Петкова и Тони Тодоров.

В срещата взеха участие 21 представители на отдели по закрила на детето в област Видин, както и представители на доставчици на социални услуги, сред които РДПЛУЗ Видин, КСУДС /Сдружение ИСДП/, фондация „Подкрепа за реализация”, фондация „Уникалните деца на Видин”, Сдружение „Свободен младежки център”, общините Видин, Ново село и Димово.

През първия ден участниците бяха разделени на малки групи и имаха за задача да изработят общо екипно решение на казус от практиката на институциите. Бяха представени различни инструменти за работа със семейства – оценка на семейство по определени критерии и зони /базираща се на протективните фактори и с основна цел проследяване на промяната в семейството, и намаляване на рисковете за детето, произтичащи от семейна среда/; генограма, която да подпомогне участниците в разкриването на реалните отношения в семейството и която се попълва заедно с родителите.

obuchenie16170516Участниците в обучението бяха включени и в игри, които имаха за цел повишаване на екипността в работата им и подобряване на комуникацията помежду им.

В рамките на обучението бяха представени успешни случаи на деца с увреждания, които имат напредък в развитието си в семейна среда.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в