Активната семейна подкрепа и междуинституционалното сътрудничество обсъждат в Разград

social-assistance-sxc-hu-eastopКръгла маса на тема „Активна семейна подкрепа и междуинституционално сътрудничество” ще се проведе днес в Разград. Организатор на форума е българският клон на британската фондация „Надежда и домове за децата“.

Целта на Кръглата маса е да се представи активната семейна подкрепа като модел за екипна работа в подкрепа на децата и семействата, както и възможностите за сътрудничество между институциите и гражданското общество в процеса на деинституционализация на територията на област Разград.

В дискусията ще участват представители на социалните служби, отделите за закрила на детето и нестопански организации.

Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за децата от 0 до 3 години”, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство” на Министерството на здравеопазването.

Източник: http://topnovini.bg/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в