Дарете

Може да направите дарение на банковата ни сметка

IBAN: BG64STSA93001527795692

BIC: STSABGSF

БАНКА ДСК

За какво ще използваме средствата:

  • Превенция на изоставянето
  • Подкрепа за връщане в биологичното семейство
  • Настаняване в приемно семейство
  • Застъпничество, консултиране, супервизия и трансфер на добри практики в полза на семействата и децата на България