Yearly Archives: 2012

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Бургас

Завършила е  У „Проф. д-р Асен Златаров “ град Бургас

Специалност психология

Образователно-квалификационна степен – бакалавър

Завършила е  СУ „Климент Охридски“

Специалност организационно поведение и консултиране на организацията

Образователно-квалификационна степен – магистър

 

Има следния професионален опит:

 

Кариерен консултант в Център кариерно ориентиране, гр. Бургас

Доброволец в Европейска доброволческа служба в социален център във Франция

Работила по проект на Институт „Отворено общество“, гр. София

Работила по проекти в Асоциация „Деметра“, гр. Бургас

 

За контакти:

GSM +359 882 36 79 69

E-mail evgeniam@gmail.com

 

antoniqBurgas

Регионален координатор –област Бургас

Образование:

Специалност         Педагогика  в СУ „Св. Климент Охридски“

Образователно-квалификационна степен – магистър

Специализации:

Организация и управление на образоването – Департамент за информация и квалификация на учители към  СУ „Св. Кл. Охридски”

Структура и управление на  социалната работа – Департамент по социална работа

гр. Екситър, област Девън, Обединено кралство Англия 

Структура и управление на Датската образователна система. Управленски умения в системата на образованието- Бизнес Академия, Департамент по мениджмънтг . Свенборг, Дания

Социално-педагогическа работа с деца и младежи в Германия – Модел за Югоизточна Европа- Академия „Хаус ам Майберг“ гр. Хеппенхайм, Германия

Сертификат за кариерен консултант и обучител на кариерни консултанти –по международна програма Global Career Development Facilitator… Continue reading

yankaHaskovo

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Хасково

Завършила е  ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалност         Психология на социалните дейности 

Образователно-квалификационна степен – магистър 

Психология на социалните дейности

 

 

Има следния професионален опит:

Координатор на проект „Ранна превенция на изоставянето на деца” в Сдружение „Шанс и закрила”

Координатор на проект „Вяра в семейството”

Обучител по Проект „Равнопоставени в любовта”

Обучител по  Проект „ Обединени срещу трафика на хора”

За контакти:

GSM   +359 887769111

e-mail: yanka.nikolova.hhc@gmail.com

 

 

malinaSlavovaHaskovoРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Хасково

Завършила е  Институт по федерализъм към Европейския Съюз, Фрибург, Швейцария

Специалност   икономика     

Образователно-квалификационна степен – Доктор

Образователно-квалификационна степен – Магистър

Ядрена физика в СУ

 и Магистър по бизнес обучение от Фондация “Карл Дуисберг 

Има следния професионален опит:

Председател на Сдружение “Шанс и закрила”

Ръководител на проекти

За контакти:

GSM   +359 878 238100

e-mail: malina.slavova@gmail.com

vanqTeushanovaKarliРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Кърджали

 

Завършила е  СУ „Климент Охридски“

Специалност         История

Образователно-квалификационна степен – магистър 

По Бизнес администрация и

  управление на проекти със средствата от Европейския съюз и публично-частни партньорства

Има следния професионален опит:

Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив