Yearly Archives: 2012

yankaHaskovoРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Хасково

Завършила е  ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалност         Психология на социалните дейности 

Образователно-квалификационна степен – магистър 

Психология на социалните дейности

Има следния професионален опит:

Координатор на проект „Ранна превенция на изоставянето на деца” в Сдружение „Шанс и закрила”

Координатор на проект „Вяра в семейството”

Обучител по Проект „Равнопоставени в любовта”

Обучител по  Проект „ Обединени срещу трафика на хора”

За контакти:

GSM   +359 878238118

e-mail: yanka.nikolova@abv.bg

malinaSlavovaHaskovoРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Хасково

Завършила е  Институт по федерализъм към Европейския Съюз, Фрибург, Швейцария

Специалност   икономика     

Образователно-квалификационна степен – Доктор

Образователно-квалификационна степен – Магистър

Ядрена физика в СУ

 и Магистър по бизнес обучение от Фондация “Карл Дуисберг 

Има следния професионален опит:

Председател на Сдружение “Шанс и закрила”

Ръководител на проекти

За контакти:

GSM   +359 878 238100

e-mail: malina.slavova@gmail.com

vanqTeushanovaKarliРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Кърджали

 

Завършила е  СУ „Климент Охридски“

Специалност         История

Образователно-квалификационна степен – магистър 

По Бизнес администрация и

  управление на проекти със средствата от Европейския съюз и публично-частни партньорства

Има следния професионален опит:

Continue reading

margaritaVracaРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Враца.

 Завършила е Висш институт по хранителна и вкусова промишленост в град  Пловдив

Специалност         Технология на микробиологичните и ферментационни продукти

Образователно-квалификационна степен – магистър 

Има следния професионален опит:

Началник отдел ”Закрила на детето”, ДСП Мездра

Управител база за зърнопроизводство  „Био Фарминг” ООД, град София

Началник фуражен цех и силозно складово стопанство

„Агротрейд-СС”ООД, с.Борован, област Враца

Изпълнителен директор „ Скът Мизия”АД

 Управител  „Джи Ви Ел Мизия”ООД

Мениджър„Гарантар”ЕТ, град Мездра

 

Ръководител Търговски отдел,  Програмист

 „Вратцата-ФЗ”ЕАД,  град Враца

 

Програмист,… Continue reading

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град София и София област

Завършила е  Тракийски университет

Специалност         Педагогика, учител по селскостопански дисциплини

Образователно-квалификационна степен – магистър  Ветеринарен лекар

 

 

 

 

Има следния професионален опит:

Контрольор по качеството в „ЕКОБИМ“ ЕООД

Консултант в „Тогедър“ ООД

Консултант в „ЕКОСТИЛ 672“ ЕООД

Главен инспектор в Столична ДВСК/ БАБХ

 

За контакти:

e-mail  maria.hristova.hhc@gmail.com

тел. +359 887700467

 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив