Yearly Archives: 2012

ДМСГД Широка Лъка е втория в страната Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години, закрит от „Надежда и домове за децата“, с което броят на този тип институции намалява от 31  на 30. Наличието на институции ражда феномена изоставяне, защото е по-лесна опция както за родителите, така и за системата за закрила, а начинът на финансиране на институциите на база брой деца насърчава проактивност за запълване на капацитета. Ние вярваме, че деца под 3 години не бива да се отглеждат в резидентна грижа, а в ръцете на значим възрастен.

  Continue reading

Национален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България” 

 

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

Притежава образователно-квалификационна степен  бакалавър, специалности „Предучилищна и начална педагогика“ и „Специална педагогика“

Завършени обучителни курсове на тема „Дислексия, мултилингвизъм  и чуждоезиково обучение“, „Монтесори терапия“, „ Психодиагностика при деца и възрастни“, „Арт терапия за деца със СОП и техните семейства“, ESTEEM  „Предоставяне на нови възможности за хората в неравностойно положение чрез обучение и мониторинг“, „Мениджмънт на социално педагогическите дейности“ и др.

Участие в обучение за професионалисти „Теория и практика на работа по случай. Управление на социални услуги.“

Има следния професионален опит:

Терапевт по проект  за съседни на Пловдив малки общини – „Терапевтично… Continue reading

 
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца ― Нов Български университет и

Hope and Homes for Children- клон България

Организират публично представяне на резултатите от изследователски проект

„Какво ни казват закритите домове за деца“

 

Дата 23.11.2012 година

Начало 13.00 часа

Място на провеждане град Тетевен, зала на Общински съвет

 

 

13.00 –  Представяне на резултатите от закриването на домовете за деца в Тетевен, Могилино и Горна Козница – д-р Галина Маркова, Нов Български университет

 13.40 –  Представяне работата на ЦОП Тетевен – Анита Габровска, директор ЦОП Тетевен

14.00 –  Дискусия

Среща за представяне напредъка по областния координационен механизъм по деинституционализацията се състоя в хотел „Космополитан“ днес в Русе. /на снимката/
Участие във форума взеха представители от всички институции, работещи по проблема с деинституционализацията в града и на някои от по -големите общини от Русенска област. Срещата бе открита от д-р Андриан Райков – зам. – областен управител, който отбеляза, че Област Русе е една от осемте пилотни области в страната, в които тепърва ще се създава модел на деинституционализирането на подрастващите от домовете.

 

Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив