Yearly Archives: 2012

Кремена СтояноваНационален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България” 

Завършила е Средно образование, ЕСПУ „Д-р Петър Берон“ гр. Момчилград

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“

Притежава образователно-квалификационна степен  бакалавър, специалност „Предучилищна и начална педагогика“.

Завършен курс НЛП – Основни Техники в Невро – Лингвистично Програмиране и обучителен семинар по въпросите с аутизма.

 

Има следния професионален опит: 

Терапевт по проект  за съседни на Пловдив малки общинини – „Терапевтично ателие за деца и родители “ на Сдружение „Паралелен свят“ финансирано от БАЛИЗ. Организиране и провеждане на игрова терапия за деца с различни видове увреждания, повишаване компетентността на родителите за ролята на играта в развитието… Continue reading

 
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца ― Нов Български университет и

Hope and Homes for Children- клон България

Организират публично представяне на резултатите от изследователски проект

„Какво ни казват закритите домове за деца“

 

Дата 23.11.2012 година

Начало 13.00 часа

Място на провеждане град Тетевен, зала на Общински съвет

 

 

13.00 –  Представяне на резултатите от закриването на домовете за деца в Тетевен, Могилино и Горна Козница – д-р Галина Маркова, Нов Български университет

 13.40 –  Представяне работата на ЦОП Тетевен – Анита Габровска, директор ЦОП Тетевен

14.00 –  Дискусия

Среща за представяне напредъка по областния координационен механизъм по деинституционализацията се състоя в хотел „Космополитан“ днес в Русе. /на снимката/
Участие във форума взеха представители от всички институции, работещи по проблема с деинституционализацията в града и на някои от по -големите общини от Русенска област. Срещата бе открита от д-р Андриан Райков – зам. – областен управител, който отбеляза, че Област Русе е една от осемте пилотни области в страната, в които тепърва ще се създава модел на деинституционализирането на подрастващите от домовете.

 

Continue reading

Представителите на държавни институции и на неправителствени организации, включени в състава  на Областния координационен механизъм по деинституционализация към областния управител на Пазарджик, поеха конкретни ангажименти по казусите на четири деца, за да се подпомогне отглеждането им в семейна среда. Две от тях са настанени в Дома за медикосоциални грижи за деца в Пазарджик, другите две ползват услуга в Звено „Майка и бебе“ в Комплекса за социални услуги.
Целта на новосформирания областен координационен механизъм е да предложи варианти за решение на проблемите, които пречат децата да останат при родителите и да растат в семейството си.

 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив