Yearly Archives: 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за структурни промени в системата на здравеопазването

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца – Видин, считано от 1 януари 2020 г.

Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването да определи състава на ликвидационната комисия и да сключи договор с членовете й до 15 февруари 2020 г.

(2) Ликвидационната комисия по ал. 1 да извърши всички действия по ликвидация на лечебното заведение по чл. 1 до 15 юли 2020 г.

Чл. 3. Трудовите правоотношения с работещите в лечебното заведение по чл. 1 да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на… Continue reading

Децата от Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ на възраст 10 – 18 години в навечерието на Коледа се събраха заедно в „Хлебната къща“ на 15 декември. По време на срещата те споделиха изминаващата година и разказаха за своите мечти през 2020. Всяко едно от децата направи своята картина от брашно и след това по двойки замесиха тесто за Коледни сладки. Всички деца изразиха своята готовност да продължат да бъдат част от Детската програма, да я популяризират, да се срещнат с деца с различни съдби и да успяват да бъдат детския глас. По време на месенето децата разговаряха помежду си и мислиха за… Continue reading

На 10.12.2019 г. в  залата на Областна администрация Хасково се проведе с заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД). Заседанието бе открито  и председателствано от Малина Славова – координатор на ОКМД за област Хасково.

На срещата присъстваха директорът на РДСП, директори на ДСП  и представители на ОЗД  от областта, директор на РЗИ, експерти от Областна администрация, Община Хасково, Екип по премна грижа  и координатори на Надежда и домове за децата – България.

На заседанието се представи работата на институциите по деинституционализация  през 2019 г.

Г-жа  Зара Костадинова, началник отдел ОЗД – Хасково представи състоянието на ДМСГД Хасково към момента,… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив