Yearly Archives: 2021

EN

„Прекратяване на институционализацията на бебета и малки деца в България“

Настоящата оценка на Проект Прекратяване на институционализацията на бебета и малки деца в България“ бе осъществена в периода януари-март 2021 г., през отворената врата към дейността на „Надежда и домове за децата“ (НДД) и към хората, получили подкрепа и даващи подкрепа в грижата за най-малките деца в страната ни.

 

BG

 

Това е алтернативен доклад, ръководен от деца, до Комитета на ООН по правата на детето с оглед на списъка с въпроси на България преди докладване (LOIPR) 2021 CRC/C/BGR/6-7.

Материалът не е редактиран от възрастни, с изключение на превода на английски.

– Зорница, защо крещиш на децата? Недей да ги удряш, причиняваш им болка! Ела да се извиниш за това, което направи!

Това е опит на учителка да разреши конкретен проблем със Зорница, която посещава детската градина от една седмица. Зорница е на три години, но щом я доближи друго дете и поиска да си играят, тя го отблъсква с юмруци или започва да крещи и плаче. Това поведение не е характерно за повечето деца и учителите рядко се срещат с подобно поведение. В учебното заведение нямат опита да откриват причините за такъв проблем и затова само съобщават на родителите за проблемното поведение.

Екипът на „Надежда и домове за децата –… Continue reading

„Борете се, хора и бъдете упорити, силни и вярвайте, че има  надежда и любов, защото „Надежда и домове за децата“ променят съдби! Съдбите и грешките са си само и единствено наши, а не на хората…….Моята мечта се сбъдна, хора, само Вярвайте“

Изправям се пред малка къща с варосани стени и врата, която сякаш е попила от историите на времето. Допирам ръка до дървената  повърхност, по която и боята не е успяла да скрие следите от фладера на дървото. Отварям я и слънчевите лъчи нахлуват заедно с нас и от полумрака на стаята се приближава красива млада жена на възраст около 21-24 години. Двете й ръце се търсят постоянно… Continue reading

Надежда и домове за децата – клон България осъществява своята дейност в унисон с Конвенцията на ООН за правата на детето. Нашето виждане е всяко дете да расте в семейна или близка до семейната среда. През годините премахването на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години и развитие на компетентностите и способностите на семействата постепенно се оформят и като приоритет на органите за закрила на детето. Развитието на потенциала на децата и компетентностите на семейството  са в основата на успеха в процеса на деинституционалиация.

През последната година налаганите ограничения за придвижване, социални контакти и дистанционно обучение постави всички нас пред изпитание. Нашият екип започна да търси възможности… Continue reading

 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив