Благодарствено писмо

RDSP RUSE

Прочетете още ...

Русе може да се превърне в първата област без институции за изоставени деца в България

В Областна администрация-Русе се проведе кръгламаса, посветена на грижите за децата ипредизвикателствата пред здравните и социалнитеуслуги за деца. Областният управител Венцислав Калчев открисъбитието, като обърна

Писмо от Областна администрация Русе

На 12 Септември тази година, координатора за гр. Русе на фондация „Надежда и Димове за децата – България“ получи официално писмо от Областния управител на

Върни се обратно в