Благотворителна организация подпомага деца без родителска грижа и в Търговище

„Надежда и домове за децата” е детска благотворителна организация, която работи на територията на Централна и Източна Европа и Африка. Нейната цел е подобряване живота на децата, живеещи без родителска грижа, и на такива, живеещи при крайно трудни условия. Към момента организацията работи по проект за деинституционализация на 8 пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца в България – в градовете Габрово, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Русе, Перник, София и Търговище. 

В Търговище Британската неправителствена организация работи в тясно сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел за закрила на детето и Комплекса за социални услуги за деца и семейства, с подкрепата на областната администрация и Община Търговище. 

„Надежда и домове за децата” подпомага процеса на деинституционализация чрез закупуване на адаптирани млека, храна, консумативи, принадлежности от първа необходимост, лекарства, памперси, дрехи, обувки, детски легла и кошари, колички, бебешка козметика за задоволяване нуждите на децата в биологичните им семейства и приемните семейства през първите месеци от извеждането“, разказа регионалният координатор на фондацията за Търговище Ивалина Рачева. Освен това се оказва съдействие пред институциите, както и при решаване на жилищни и битови проблеми чрез материална подкрепа. „През миналата година организацията подпомогна финансово семейства на деца като заплати транспортните разходи на семействата до специализирана клиника в София за провеждане на медицински изследвания. Заплати и легловия престой на една майка в столична болница за извършване на медицинска манипулация на дете с тежко вродено заболяване. Неправителствената организация поема и финансовите разходи за поставянето на контрацептивни спирали от гинеколог на майки в риск“, отбеляза още Рачева.

 

Материал: targovishtebg.com

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в