Боряна Климентова

Боряна Климентова, програмен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“

Боряна Климентова се присъедини към екипа на НДД – клон България през 2013 година като програмен координатор, а от 2018 е програмен директор. С нейната енергия ръководи  координаторите при вземането на правилни решения за съдбата на децата и семействата. Умее да убеждава властите да променят политиките за деца и участва  в заседанията на различни работни групи и комисии по развитие на закрилата на детето в България. Подпомага професионалното израстване на координаторите. Активно участва и в международните прояви на НДД – клон България. Тя е създател и вдъхновител на Програмата за детско участие. Води срещи и обучения на регионални и местни власти и социални работници от системата на закрила на детето.

Може да се свържете с Боряна Климентова

Тел +359887905902

boryana.hhc@gmail.com