Ръководство

Кремена СтояноваНационален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България” 

Завършила е Средно образование, ЕСПУ „Д-р Петър Берон“ гр. Момчилград

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“

Притежава образователно-квалификационна степен  бакалавър, специалност „Предучилищна и начална педагогика“.

Завършен курс НЛП – Основни Техники в Невро – Лингвистично Програмиране и обучителен семинар по въпросите с аутизма.

 

Има следния професионален опит: 

Терапевт по проект  за съседни на Пловдив малки общинини – „Терапевтично ателие за деца и родители “ на Сдружение „Паралелен свят“ финансирано от БАЛИЗ. Организиране и провеждане на игрова терапия за деца с различни видове увреждания, повишаване компетентността на родителите за ролята на играта в развитието… Continue reading

Елена ПетковаНационален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България”  

Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив

Българска филология. Притежава образователно-квалификационна степен  магистър литературовед.

Има следния професионален опит:

Мениджър комуникации  в Комплекс за социални услуги за деца и семейства,

СНЦ“Еквилибриум“

Ръководител на направление по неформално екологично

образование към Международно дружество „Елиас Канети“  

Continue reading

(прочетено 918, 1 прочетено днес)

valeria draganova1.Програмен координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град София и София област

Завършила е  СУ „Климент Охридски“

Специалност Социална педагогика

 

Образователно – квалификационна степен – магистър  по Бизнес комуникации от СВУБИТ

Има преминат обучителен курс по повишаване благосъстоянието на децата в България

 

Има следния професионален опит:

Continue reading

(прочетено 1 204, 1 прочетено днес)

Програмен координатор към Hope and Homes for Children – клон България“

Магистър по философия от СУ „Св. Климент Охридски“ с професионална квалификация: философ и учител по дисциплините от философския цикъл в средното училище. Докторант по философска антропология към катедра „Философия“ във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Има следния професионален опит:

Главен експертен сътрудник към Комисията по труда, социалната и демографска политика на 43-то Народно събрание на Република България

Директор на дирекция „Политика за младежта“ в Министерство на младежта и спорта

Координатор на Национална експертна група за застъпничество към ЕCPAT – България по проект „Марио – съвместни действия за защита на децата от насилие, трафик и експлоатация в… Continue reading

BKlimentovaПрограмен директор към „Hope and Homes for Children- клон България

Завършила е СУ „Климент Охридски”– София

Специалност Управление на социалните дейности и системи

Образователно-квалификационна степен – магистър

Притежава и следните квалификации „Социална педагогика ” и специалист медицински лаборант.

Има следния професионален опит:

Ръководител проект „Подкрепа” по Оперативна програма „Техническа помощ” в Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД

Координатор Деинституционализация към НБУ, Ноу-хау Център за алтернативни грижи за деца

Continue reading

(прочетено 1 190, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив