Ръководство

Милка Семова

Национален координатор партньорства   Д-р Милка Семова е експерт по социална отговорност и ESG. Тя улеснява партньорства от типа „Бизнес – Академия – Нестопански сектор

Кремена Стоянова

Кремена Стоянова, национален експерт по детски политики   Кремена започва като координатор за област Пловдив и пряко участва в закриването на един от най-големите ДМСГД

Елена Петкова

Елена Петкова, национален експерт по детски политики Елена е един от първите членове на екипа на „Надежда и домове за децата – клон България“ от

Валерия Драганова

Валерия Драганова, програмен координатор Като програмен директор е пряко ангажирана с закриването на последните ДМСГД в България и оказва практическа помощ на местните координатори. Умее

Ива Николова

Ива Николова, програмен координатор Ива ни вдъхва увереност от  2018 г. Благодарение на дългогодишната си кариера в областта на правата на детето и младежките политики,

Боряна Климентова

Боряна Климентова, програмен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ Боряна Климентова се присъедини към екипа на НДД – клон България през

Георги Симеонов

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ Георги Симеонов е един от създателите на организацията в България. Той е