Координатори

Миглена Николова

Миглена Николова е регионален координатор за област Сливен. Ежедневно работи на терен в мултикултурна общност, прилагайки индивидуален подход към всяко отделно семейство по оказване на

Наталия Николова

Наталия Николова е регионален координатор за област Плевен. Ежедневно работи на терен в мултикултурна общност, прилагайки индивидуален подход към всяко отделно семейство по оказване на

Веселина Ивкова

Веселина Савова Ивкова, главен счетоводител   Веселина се присъедини към екипа на НДД – клон България през 2019 година като Оперативен счетоводител, а от 2021

Мария Душанова

  Мария Душанова, координатор за област Видин Мария е част от нашето семейство от началото 2022 година. Ежедневно общува с  институции във Видин касаещи пряко

Христина Минчева

Христина Милчева, технически сътрудникС Христина работим от 2015 година. Тя обработва, съхранява и превежда документи, извършва анализи на анкети и активно участва в направата на

Милена Неделчева

  Милена Неделчева, координатор за област Варна Милена пое отговорност към нас от февруари 2021г. като координатор за град Варна където функционира един от оставащите

Марина Великова

Регионален координатор за област Ямбол Марина се присъедини към екипа на НДД през 2017г.  Оказва подкрепа на семействата в криза. Подпомага извеждането на деца от

Гергана Атанасова

Гергана Атанасова, регионален координатор за област Ямбол  Гергана се присъедини към екипа на НДД през 2017г. Работи в екип заедно с Марина Великова. Оказва подкрепа

Венета Хаджийска

Венета Хаджийска -регионален координатор за област Стара Загора. Венета подсили екипа ни  от септември 2016 г. Работи да отпадне необходимостта от ДМСГД Стара Загора. Умее да

Светла Иванова

Светла Иванова, координатор за област Велико Търново Светла уверено влезе в нашите редици през 2016 г. като регионален координатор за област Велико Търново. Постига отлични

Евгения Месереджиева

Евгения Месерджиева, координатор за област Бургас Евгения се присъедини към екипа на НДД през месец март 2017г. и е регионален координатор за Област Бургас. С

Антония Месерджиева

Антония Месерджиева, регионален кординатор за област Бургас. Присъедини се към екипа на НДД – клон България през 2015 г като регионален координатор за Бургаска област.

Янка Николова

Янка Николова, регионален координатор за област Хасково. Янка допринася за нашата работа в Хасково от края на 2015 година. Старае се винаги да е до всяко семейство,

Малина Славова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Хасково Завършила е  Институт по федерализъм към Европейския Съюз, Фрибург, Швейцария Специалност   икономика Образователно-квалификационна

Иванка Таушанова

Иванка Таушанова, областен координатор за Кърджали Иванка  от 2015 г  работи да затвори врати ДМСГД Кърджали. Това е една от последните институции за бебета в

Маргарита Андреевска

Маргарита Андреевска, координатор за област Враца Присъедини се към екипа на „Надежда и домове за децата“-клон България през 2015година. Основен двигател е за затваряне на