Напуснали

Елица Иванова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Видин  Завършила е  СУ „Климент Охридски“ Специалност         Публична администрация  Образователно-квалификационна степен – магистър  Публичен

Цветелина Георгиева

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България“ – област Плевен Завършила е  Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, бакалавър „Ссоциални дейности”, специалност  „Социален

Ивалина Денева-Рачева

Ивалина Денева – Рачева

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Търговище Завършила е ШУ ”Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен със специалност Начална училищна

Виолета Топузова

Сътрудник координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Пловдив Завършила е  ЕСПУ „Димитър Благоев“ – Пловдив     Има следния професионален опит:

Димитрина Григорова – Стоилова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Габрово Завършила е ЮЗУ ”Неофит Рилски”-Благоевград, магистър по психология и специализация ”Превантивна психология”.

Милена Димитрова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Перник Завършила е  ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград Специалност: Психология, специализация – Клинична психология

Тони Тодоров

Тони Тодоров

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Монтана Завършил е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Притежава образователно-квалификационна степен  магистър

Татяна Костова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Разград   Завършила е ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий» – В.Търново Специалност  “Социална психология” Образователно – квалификационна степен

Биляна Керимова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Пазарджик  Завършила е  СУ „Св. Климент Охридски”– София Специалност         “Социална педагогика” и  професионална квалификация

Анелия Петрова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Силистра   Завършила е ШУ „Еп. Константин Преславски”– Шумен Специалност         “Български език и руски език”

Мария Горанова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Сливен Завършила е  Технически университет-Варна Специалност         Медицинска електроника  и Икономически университет-Варна в специалност Счетоводство

Калина Аспарухова

Програмен координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”   Завършила е  Hogeschool Utrecht, Утрехт, Холандия Специалност         Интернационални Медийни Комуникации Образователно-квалификационна степен – магистър