Национална политика

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЗа периода на действие на проект „ПОСОКА: семейство“ на територията на област Русе през 2012 г в Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ – Русе са настанени само 17 деца с мярка за закрила по Закона за закрила на детето, а са изведени 38 деца в семейна или близка до семейната среда. Тези много добри показатели са резултат от добрата координация между институциите и работата в мрежа по превенция на изоставянето или настаняването на деца в институция за бебета, каквато е ДМСГД – Русе. 

За периода януари- декември 2012 година са осъществени общо 17 реинтеграции на деца в семейна среда, осиновени са 18 деца, 2 деца са настанени в приемни семейства, едно дете с увреждане е изведено в Център за настаняване от семеен тип в гр. Русе. 

Continue reading

(прочетено 358, 1 прочетено днес)

Hope and Homes for Children- клон България представя своите успешни политики, насочени към превенция и реинтеграция на деца

Координационият механизъм (КМ) е изработен в изпълнение на проект “Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”  на „Hope and Homes for Children- клон България”   „Надежда и домове за децата“, който е подкрепящ на проект „Посока – семейство” на Министерство на здравеопазването и е в контекста на Националната стратегия за детето 2008-2018, чийто принципи са интегрирани в  ежегодните Национални програми за закрила на детето 

(прочетено 2, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив