Новини

На 20 октомври 2021 г. в Кърджали се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД). Темата на заседанието бе „Процесът на деинституционализация във време на пандемия, успехи, проблеми и пътища за решавнето им“. Заседанието на ОКМД  бе ръководено от заместник областния управител Павел Гатев. Присъстваха представители на всички институции, имащи ангажименти по Закона за закрила на детето – специалисти от РДСП, от ДСП от областта и Отделите за закрила на детето, представители на отделите Социално подпомагане в общините, Областният екип по приемна грижа,  БЧК,  МБАЛ и РЗИ. Активно участие взеха Кремена Стоянова, национален координатор по детски политики на „Надежда и домове за децата – клон България“ и областният… Continue reading

На 14.10.2021 г.  в Областна администрация Стара Загора се проведе заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация под председателството на Венета Хаджийска – регионален координатор на НДД – България за областта. На него присъстваха заместник областният управител Стоян Стоянов, Кремена Стоянова   – национален консултант по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България“, представители на Община Стара Загора, началници на отделите за закрила на детето от областта, началник РУО, част от екипа на областен екип по приемна грижа, център за ранно детско развитие, експерт от РДСП, координатор детско и майчино здраве в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, представител на ЦРДР Стара Загора, на НПО Самаряни, и др.

Всеки… Continue reading

На 13.10.2021 г. в  залата на Областна администрация Хасково се проведе с заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от госпожа Виолета Желева зам. областен управител.

На срещата присъстваха 15 участници- директорът на РДСП , директорът на РЗИ, представители на ОЗД и общините  от областта, експерти от Областна администрация и експерти от  „Надежда и домове за децата – България“.

През  2021 г. са подкрепени  22 деца по модела Активна семейна подкрепа. Три приемни семейства са получили подкрепа за настаняване на деца с увреждания.  Проведени са 2 обучения на членовете на ОКМД.

Д-р Димитрова, директор РЗИ сподели с присъстващите, че  строежа на ЦНСТ с ПМГ напредва и… Continue reading

От Прогрмата за детско участие в Надежда и домове за децата – клон България и Асоциация „Паралелен свят“

Важно ли е да знаем правата си? За кого е важно? Кой определя какво искат децата?

Когато си дете всичко е толкова различно – всички са големи и ни карат да се подготвим за живота. Нашите приятели са нашия свят и всички деца сме еднакви до момента, когато някой ни раздели по цвят, по възраст, по това колко бързо учим, мислим, бягаме и имаме ли нужда от чужда помощ. За нас е от съществено значение да се чува нашия глас. Да се зачита и да можем да говорим свободно по нашите теми… Continue reading

На 23.09.2021 г. в голямата зала на Областна администрация Бургас при спазване на всички противоепидемиологични мерки се проведе 21-тото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от г-жа Антония Месерджиева, местен координатор на ОКМД за област Бургас.

На срещата присъстваха 25 участници, членове на ОКМД –  ръководители и специалисти от  РДСП, ДСП, ОЗД и ЦОП от областта, Община Бургас, РУО на МОН, нестопански организации и координатори на „Надежда и домове за децата – България“. Участие в заседанието взе и г-жа Кремена Стоянова – национален консултант по детски политики към Надежда и домове за децата – София.

Г-жа Месерджиева представи новия председател на ОКМД – г-н Божан… Continue reading

 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив