ПазарджикП

masa_proekt_detzaПазарджик „Политически и обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на областно и общинско ниво” беше темата на Кръгла маса днес. Във фокуса на вниманието беше деинституционализация и подкрепа на децата и техните семейства. Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години” на „Надежда и домове за децата” – Великобритания, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство” на МЗ, част от дейностите по Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария”, Плана за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария”, приети с Решение на МС през… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив