СофияП

IMG_0702На 17 февруари 2015 година в град София  бе проведена групова супервизия на служители от отдели “ Закрила на детето“, работещи на територията на град София. Събитието се реализира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст“ на „Надежда и домове за децата-клон България“. Супервизията бе водена от психолога Людмил Стефанов, който представи интересни  методи за работа със семейства и деца в риск.

(прочетено 364, 1 прочетено днес)

reshenieРешение на Столичен Общински Съвет за закриване на Дом за медико – социални грижи за деца „Св. Параскева” – гр. София, ул. „Порой” № 16 и за разкриване на четири нови социални услуги.

На основание чл.52, ал.1 от Закона за лечебните заведения, чл.21,

ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация, чл.36, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за

социално подпомагане и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ :

1. Прави искане пред Министъра на здравеопазването за закриване на Дом за медико – социални грижи за деца „Св. Параскева” – гр. София, ул. „Порой” № 16, считано от получаване на… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив