Членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация в Хасково станаха част от второто обучение, което се проведе на 23 и 24 юли в хотел Родипи

Членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация – Хасково станаха част от второто обучение, което се проведе в Хасково на 23 и 24 юли в хотел Родипи.

В рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  Присъстващите участници в обучителния модул „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“ дискутира колко е съществено за управлението на процеса на деинституционализация на областно ниво лобирането и застъпничеството. Участниците дебатираха ползите и ефекта от работата на инструмента координационен механизъм, конкретни примери и казуси от практиката при работа с деца и семейства. Предсатвянето на ползите от КМ в останалите области, където те работят доведе до цялостно разбиране и приемане на модела на работа, както и нуждата от междуинституционално партньорство.  

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Да отгледаш дете с увреждане

„Да отгледаш дете с увреждане” бе темата на обучение за приемни родители от област Хасково. Областен екип по приемна грижа Хасково На 10 и 11

Уют у дома

През изминалото тримесечие Надежда и домове за децата България  започна реализацията на съвместната кампания с Електрохолд, наречена „Уют у дома“. В рамките на инициативата подкрепяме

Върни се обратно в