COVID – 19 през погледа на децата

На 30 юни в парка Заимов, на свеж въздух, се проведе първата сесия с участието на 6 деца след карантината на Програмата за детско участие към Надежда и домове за децата – клон България. Срещата бе проведена, съгласно всички епидемиологични изисквания. Сесията бе посветена на изминалите 4 месеца, в които децата бяха в домовете си и продължиха своето образование чрез дистанционно обучение, както и предизвикателствата в рамките на пандемията. Децата имаха възможност да говорят и да споделят своите чувства. Първоначално децата индивидуално попълниха анкета, в която дефинираха своите чувства, усещания и мисли, описаха своите планове за бъдещето. След това се отдадоха на креативността и предадоха мислите и чувствата си на хартия, в рисунки и текстове. Децата споделиха, че им е липсвала възможността да участват в програмата на организацията ни по време на изолацията, както и контактите помежду им. Все пак всички те са оптимисти и смятат, че всичко след време ще се оправи и те ще могат истински да участват в програмата и да продължат да подкрепят децата в риск и да бъдат техни застъпници.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в