COVID – 19 през погледа на децата

На 30 юни в парка Заимов, на свеж въздух, се проведе първата сесия с участието на 6 деца след карантината на Програмата за детско участие към Надежда и домове за децата – клон България. Срещата бе проведена, съгласно всички епидемиологични изисквания. Сесията бе посветена на изминалите 4 месеца, в които децата бяха в домовете си и продължиха своето образование чрез дистанционно обучение, както и предизвикателствата в рамките на пандемията. Децата имаха възможност да говорят и да споделят своите чувства. Първоначално децата индивидуално попълниха анкета, в която дефинираха своите чувства, усещания и мисли, описаха своите планове за бъдещето. След това се отдадоха на креативността и предадоха мислите и чувствата си на хартия, в рисунки и текстове. Децата споделиха, че им е липсвала възможността да участват в програмата на организацията ни по време на изолацията, както и контактите помежду им. Все пак всички те са оптимисти и смятат, че всичко след време ще се оправи и те ще могат истински да участват в програмата и да продължат да подкрепят децата в риск и да бъдат техни застъпници.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в