Да ни е честита 2015 година!

Happy-New-Year-2015-balloons-Heart-shape1В началото на Нова година ние правим равносметка на постигнатите резултати и проектираме мечти и надежди за бъдещето. Време, в което търсим смисъл в работата си и сили за бъдещи изпитания. „Надежда и домове за децата-клон България“, от своето учредяване подпомага правителствата на България да реализират „Визия за деинституционализация“. Този сложен процес е част от промяната в отношението на обществото ни към децата и убедеността, че всяко дете трябва да расте в свое семейство.

Водени от максимата „На децата трябва да им дарим крила, за да могат да полетят и корени, за да знаят къде да се завръщат“, ние се опитваме да създаваме ефективни механизми за подпомагаме семействата, за да няма  изоставени деца. Основната причина деца в България да растат без семейства е бедността. Чрез изградените 12 областни Координационни механизми, насърчаваме институциите да работят заедно в търсене на решения на проблемите в българските семейства, като част от семейните политики и политиките за деца.

Усещането за сигурност и подкрепа  се създава от общата ни потребност семейната среда да е изпълнена с обич и решена да се справя с проблемите.

Настъпващата 2015 година идва с нови предизвикателства и нови амбиции за промяна на политиките за деца.

 Ще се развият областните Координационни механизми (ОКМ) на национално ниво и ще се създават добри, български решения за развитие на децата в семейства.

Убедени сме, че активна работа за предотвратяване на отделянето на деца от семействата  и събирането на децата от институции с техните семейства е необходимо. Осигуряване на настаняване в алтернативни грижи (приемна грижа, малки групови домове) води до трайни, положителни  промени в личността.

„Надежда и домове за децата-клон България“ и през 2015 година ще работи за повишаване капацитета на работещите за закрила на детето държавни, общински и неправителствени структури, за да се подобри предоставянето на услуги  за превенция и алтернативна грижа.

Надеждата я носим в сърцата си, успехите от работата ни вдъхновяват, а хората с които се срещаме ни правят по-уверени и по-мъдри.

 

Бъдете част от промяната, която носим!      

Докоснете се до детските усмивки и нека 2015 година  ви е пълна, успешна и дръзновена!

 

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в