Да отгледаш дете с увреждане

„Да отгледаш дете с увреждане” бе темата на обучение за приемни родители от област Хасково.

Областен екип по приемна грижа Хасково На 10 и 11 май  проведе обучение  за   приемни родители от общините Хасково, Свиленград, Минерални бани и Стамболово и Димитровград.

Област Хасково е регион със сравнително голям брой приемни семейства – 105, но и тук са малко желаещите да отглеждат деца с увреждания. Тази ситуация не е справедлива към децата с диагнози, които не са желани.

В ролята на обучител влезе Кремена Стоянова – национален координатор по детски политики на „Надежда и домове за децата – клон България“. Нейната задача беше да разясни  спецификата на отглеждане на дете с увреждане и защо е нужно да се  положат усилия тези деца да имат шанс да живеят в семейна среда.

  • Госпожо Стоянова, каква е вашата лична мотивация да се срещате с приемни семейства?
  • В България сега има 58 деца, които могат да бъдат изведени от Домовете за медико – социални грижи за деца, но основната причина те да са в институции е липсата на приемни семейства.
  • Кое плаши приемните родители?
  • Когато чуят ред диагнози, които звучат стряскащо и без да им се обяснява в какво се състои лечението, това ги плаши. Необходимо е на достъпен език да се обясни, че няма да прекарват дълго време в болници. Липсват разяснения при  запознаване с цялото досие на децата. Понякога част от заболяванията са отстранени, направени са операции и за тези заболявания не е необходимо да се тревожат, но приемните родители не се запознават с тези промени . Но може би най-голямото им опасение е, че няма здравни специалисти в болниците и спешната помощ не е на ниво.

 

  • Имаше ли споделен опит от Хасковска област?
  • Да, приемни семейства споделиха, че при настаняване при тях на здрави деца се появяват заболявания и е трябвало да се справят. Те са успели, но първоначално са се страхували. Споделиха и за дискриминационно отношение на медицински специалисти, когато разберат, че детето е приемно. От това ги е страх.
  • Какво е „предимството“ едно приемно семейство да отглежда дете с увреждане?

  • При дете с увреждане има ясно поставени диагнози. Има план за лечение и грижа и това дава спокойствие при отглеждането му. Всяко дете напредва в развитието си със собствени темпове, а в семейна среда те са много по-бързи и родителите могат да се гордеят с всеки негов успех. Заобиколено с обич и грижа, детето дори може да компенсира голяма част от дефицитите, които има. Когато е настанено здраво дете, рискът да отключи заболяване не е за подценяване, но тогава цялата тежест пада на приемния родител – диагностика, лечение, адаптиране към създалата се ситуация и стресът е по-голям.

  • Проявиха ли интерес към обучението приемните семейства?
  • Много голям интерес предизвика приемна майка от Шумен, която се включи онлайн за да разкаже как отглежда дете с увреждане и как се справя.  Тази среща и филмът “Необикновени приемни родители за необикновени деца“, който показахме ги накара да се развълнуват истински. Някои дори се просълзиха. Има много примери от България и от света за това как деца, които буквално умират в институции,  изведени в семейна среда живеят дълго и щастливо. Като общество трябва да намерим сили да изведем тези 58 деца сега.

          Децата с увреждане в България заслужат по-добра среда за отглеждане.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в