Да правим дарения

Всеки човек е щастлив, когато е със семейството си и да може да мечтае бъдещето! За огромно съжаление днес в Украйна има война. Над 25 хиляди украинци са пристигнали в България, повечето жени и деца. Във всяка война те плащат цената във всякакъв смисъл. От началото на бомбардировките и „Надежда и домове за децата – клон България“ се стреми да мобилизира своя ресурс в помощ на майки с деца.

В Бургас, чрез „Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца“, отправихме апел членовете му да направят дарения към БЧК в града и те се отзоваха. Вещи, от които има нужда предоставихме на БЧК в Бургас и София. Готови сме и с логистика и в други градове, където работим. Подготвяме се да сме в помощ и след първоначалната вълна от съпричастност в обществото.

Нашите колеги от цялата страна също предоставят средства и  дрехи за БЧК и групи във ФБ за подпомагане на бежанци, някои са обявили готовност да предоставят жилищата си за майки с деца.

В Украйна има над 700 институции със 100 000 деца в тях, които ако не се евакуират трудно ще се справят сами и без семейство. В следващата вълна от бежанци може да има и много деца без родители. Трябва да сме готови да посрещнем и това предизвикателство.

Дано успеем да ги подкрепим с надежда!

Искаме да призовем всеки, според своите възможности да дари на БЧК!

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в