Деинституционализация и алтернативна грижа

DSC00153На 8 и 9 юни във Враца се проведе обучение. То е в изпълнение на дейностите по проект “Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ на „Надежда и домове за децата- клон България“.

Темата  “Деинституционализация и алтернативна грижа“ претвориха Елена Петкова и Димитрина Григорова.

Присъстваха 25 участници: Главният експерт ЗД в РДСП Враца,  Директорът на ДСП Мездра, НОЗД и социални работници ОЗД, екипът по приемна грижа към Община Враца, както и доставчици на СУ на територията на областта: управителят на ЦНСТДУ Бяла Слатина, Управителите на ЦНСТДМУ Враца, Управителят на ЦНСТДБУ Мездра, Управителят на ЦОП Роман, специалисти и социални работници от КСУДС и КСУДУ, град Роман и КСУДЛУ Мездра,   Общностен център Враца и ДМСГД, представители на НПО “Първи юни“ Бяла Слатина.

Участниците решаваха  казуси с конкретни деца. Имаха възможност да се запознаят с деца отглеждани в семейна среда и в социални услуги и институции.

Междуинституционалното партньорство бе изведено като решаващ  и определящ успеха фактор и всички се почувстваха като част от едно голямо семейство.

В края на обучението всички споделиха, че се чувстват по уверени да работят със семейства в криза.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в