Деинституционализация и алтернативна грижа

DSC00153На 8 и 9 юни във Враца се проведе обучение. То е в изпълнение на дейностите по проект “Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ на „Надежда и домове за децата- клон България“.

Темата  “Деинституционализация и алтернативна грижа“ претвориха Елена Петкова и Димитрина Григорова.

Присъстваха 25 участници: Главният експерт ЗД в РДСП Враца,  Директорът на ДСП Мездра, НОЗД и социални работници ОЗД, екипът по приемна грижа към Община Враца, както и доставчици на СУ на територията на областта: управителят на ЦНСТДУ Бяла Слатина, Управителите на ЦНСТДМУ Враца, Управителят на ЦНСТДБУ Мездра, Управителят на ЦОП Роман, специалисти и социални работници от КСУДС и КСУДУ, град Роман и КСУДЛУ Мездра,   Общностен център Враца и ДМСГД, представители на НПО “Първи юни“ Бяла Слатина.

Участниците решаваха  казуси с конкретни деца. Имаха възможност да се запознаят с деца отглеждани в семейна среда и в социални услуги и институции.

Междуинституционалното партньорство бе изведено като решаващ  и определящ успеха фактор и всички се почувстваха като част от едно голямо семейство.

В края на обучението всички споделиха, че се чувстват по уверени да работят със семейства в криза.

Прочетете още ...

Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.  В

Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на

Върни се обратно в