Деинституционализация и алтернативна грижа

obuchenie06070620161На 6  и  7.06.2016година в град Видин, се проведе обучение на тема: „Деинституционализация и алтернативна грижа”. То се организира от „Надежда и домове за децата – клон България”. Водещи на обучението бяха Елена Петкова и Димитрина Григорова.

   В обучението взеха участие 21 представители на отдели по закрила на детето в област Видин, както и представители на доставчици на социални услуги, сред които РДПЛУЗ Видин, КСУДС /Сдружение ИСДП/, фондация „Подкрепа за реализация”, фондация „Уникалните деца на Видин”, Сдружение „Свободен младежки център”, общините Видин и Ново село.

   През първия ден участниците бяха разделени на малки групи и имаха възможността да изработят общи екипни решения на няколко казуса, от практиката на институциите. Поради присъствието на нови участници, бе представен един от основните инструменти за работа със семейства – генограма, която да ги подпомогне в разкриването на реални отношения в семействата. На участниците в обучението беше прожектиран обучителен филм, който показа трудния път и успешното развитие на приемната грижа в гр. Русе, постигнало за свой резултат закриването на ДМСГД Русе.

  В рамките на втория ден участниците бяха включени в упражнение, което имаше за цел да повиши чувствителността на участващите за това кое е най-важното за развитието на едно дете, а именно семейната среда изпълнена с обич, уважение и взаимност. Бяха раздадени ситуации, в които имаше различни ситуации на новородени и деца до 3-годишна възраст. Те трябваше да се отглеждат от различни хора – родители, близки, родственици, приемни семейства, лекари от неонатологично отделение. Всеки трябваше да се постави на мястото на това дете и да се опита да направи определени стъпки, в зависимост от своята позиция и ниво на развитие, както и съобразно здравословното му състояние.

   След това участниците бяха разделени на групи, и имаха възможността да изработят план за затваряне на ДМСГД Видин, както и да се обединят около това какви са необходимите ресурси /алтернативни услуги/ за подкрепа, които следва да бъдат създадени във Видин.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в