„Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

6 – 8 ноември 2019 г.

„Надежда и домове за децата – клон България“ сме  съорганизатори на международна Конференция „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

Целта на конференцията е: 

 Kонференцията ще даде възможност на участниците да обсъдят представените научни данни и натрупан опит, обещаващите практики и предизвикателства в областта на деинституционализацията (ДеИ). В глобалния контекст на тази реформа събитието ще се фокусира върху европейските му измерения, като се съсредоточи върху специфичните национални характеристики на процеса и връзката между натрупаното знание и управлението на ДеИ. Конференцията ще документира и анализира научените уроци, за да отговори на въпроса: „Как трябва да инвестираме в промяната, която ДеИ генерира?“

Програма 

 Основните въпроси по време на конференцията ще бъдат:

  • В каква степен ДеИ създава условия за създаване и поддържане на отношения на привързаност между деца и възрастни и осигурява необходимите условия за развитието на детето? • В какво и как трябва да се инвестира, за да се гарантират тези отношения и условия? • Кои инвестиции са ефективни и как да измерим тяхната ефективност? За да бъдат намерени отговорите на тези въпроси, конференцията ще: • отвори пространство за размисъл, за да даде възможност на участниците да се позиционират в тази мащабна и сложна социална промяна; • улесни обмена на знания; • вдъхнови и мотивира участниците да идентифицират стратегически области за инвестиция чрез създаване на базирани на доказателства ефективни механизми за грижа за деца и семейство.

Особено внимание ще бъде обърнато на ролята на малките групови домове и на ефекта на ДеИ върху системата за закрила на децата и способността й да подкрепя децата и семействата. Участници В събитието ще участват над 200 представители на университети, обучителни организации, Европейската комисия и национални институции, международни и местни неправителствени организации, доставчици на услуги и специалисти в областта на детската политика и закрила на детето от цяла Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ. Възгледите на родителите и децата ще получат особено внимание. На младите изследователи в областта на благосъстоянието на децата ще бъде

отделено специално място за представяне на техните резултати.

Лектори 

 Очакван резултат Конференцията ще завърши с предложения за ефективни инвестиции в ДеИ, в реформите, свързани с детската грижа, в повишаване на капацитета на различните заинтересовани страни за разработване и прилагане на политики, базирани на доказателства.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в