„Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

6 – 8 ноември 2019 г.

„Надежда и домове за децата – клон България“ сме  съорганизатори на международна Конференция „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

Целта на конференцията е: 

 Kонференцията ще даде възможност на участниците да обсъдят представените научни данни и натрупан опит, обещаващите практики и предизвикателства в областта на деинституционализацията (ДеИ). В глобалния контекст на тази реформа събитието ще се фокусира върху европейските му измерения, като се съсредоточи върху специфичните национални характеристики на процеса и връзката между натрупаното знание и управлението на ДеИ. Конференцията ще документира и анализира научените уроци, за да отговори на въпроса: „Как трябва да инвестираме в промяната, която ДеИ генерира?“

Програма 

 Основните въпроси по време на конференцията ще бъдат:

  • В каква степен ДеИ създава условия за създаване и поддържане на отношения на привързаност между деца и възрастни и осигурява необходимите условия за развитието на детето? • В какво и как трябва да се инвестира, за да се гарантират тези отношения и условия? • Кои инвестиции са ефективни и как да измерим тяхната ефективност? За да бъдат намерени отговорите на тези въпроси, конференцията ще: • отвори пространство за размисъл, за да даде възможност на участниците да се позиционират в тази мащабна и сложна социална промяна; • улесни обмена на знания; • вдъхнови и мотивира участниците да идентифицират стратегически области за инвестиция чрез създаване на базирани на доказателства ефективни механизми за грижа за деца и семейство.

Особено внимание ще бъде обърнато на ролята на малките групови домове и на ефекта на ДеИ върху системата за закрила на децата и способността й да подкрепя децата и семействата. Участници В събитието ще участват над 200 представители на университети, обучителни организации, Европейската комисия и национални институции, международни и местни неправителствени организации, доставчици на услуги и специалисти в областта на детската политика и закрила на детето от цяла Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ. Възгледите на родителите и децата ще получат особено внимание. На младите изследователи в областта на благосъстоянието на децата ще бъде

отделено специално място за представяне на техните резултати.

Лектори 

 Очакван резултат Конференцията ще завърши с предложения за ефективни инвестиции в ДеИ, в реформите, свързани с детската грижа, в повишаване на капацитета на различните заинтересовани страни за разработване и прилагане на политики, базирани на доказателства.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в