Деинституционализацията – основен приоритет на Агенцията за закрила на детето

4bd8ccaa1f9577a42c3e558333e36718София /КРОСС/ Държавна агенция за закрила на детето ще бъде гарант за устойчивото развитие на процеса на деинституционализация в България. Това заяви председателят й Ева Жечева по време на срещата си с представители на Коалиция „Детство 2025″. Целта на разговора беше да се очертаят съвместните усилия за развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете, което ще бъде изведено от специализираните институции.
„Ние ще продължим трансформирането на институционалната грижа в семейна или близка до семейната. Всяко дете с неговата индивидуалност и нужди ще бъде в центъра на усилията ни за осигуряване на възможности за реализация и социално включване“, увери Жечева. 


От своя страна членовете на Коалиция „Детство 2025″ отбелязаха приоритетните области, които трябва да бъдат изпълнени в най-кратки срокове, за да не спре процесът на извеждане на децата от специализираните домове. Сред тях са възобновяване на работата на Междуведомствената работна група по деинституционализация; създаване на координационно звено с участието на експертни граждански организации; разработване на финансов механизъм за пренасочване на средствата към новите услуги и мерки, гарантиращи устойчивост на системата след края на реформата; да се създаде система за оценка на ефекта от услугите върху живота на децата и техните семейства.
Председателят на ДАЗД декларира готовност да се работи по тези теми, за да бъде постигнат синхрон в усилията на всички институции и гражданското общество. По този начин ще се осигури плавното преминаване първо на момичетата и момчетата с увреждания от институциите в услугите от нов тип.

Прочети цялата статия тук: http://www.cross.bg/koalitziya-spetzializiranite-detstvo-1370967.html#ixzz2bHKe0YcN

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в