Деинституционализацията – възможности и реалност бе темата на кръгла маса в община Септември

210214_1Форумът се организира от неправителствената организация „Надежда и домове за децата”, по Проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години” и в подкрепа на Проект „Посока-семейство” на Министерство на здравеопазването.
Зам. областният управител Диана Варникова откри срещата и благодари на всички институции и неправителствени организации, които участват в процеса на деинституционализацията в област Пазарджик.
Присъстваха кметът на общината Петър Бошев, директорът на РДСП Пазарджик Цветелина Арапова, служители от Дирекциите „Социално подпомагане” и отделите „Закрила на детето” в общините Септември и Пазарджик, Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик, представители на неправителствени организации от социалната сфера и здравеопазването, директорът на ДМСГД гр. Ветрен – д-р Лидия Пещерлиева, кметът на гр. Ветрен  и представители на италианската фондация „Онлус пер Ветрен”.

В рамките на кръглата маса бяха представени позитивните практики на територията на област Пазарджик в процеса на деинституционализицаия, работата по превенция в екип и превенцията на ниво родилен дом.
По данни на РДСП Пазарджик, в област Пазарджик има разкрити 62 социални услуги, делигирани от държата дейности, като 28 от тях са за деца. Утвърдените приемни семейства в област Пазарджик към момента са 115, в  72 от  тях са настанени 93 деца. Общо  43 са свобдните приемни семейства, в които няма настанено дете, от тях 11 са с профил от 0 до 18 г. От август 2013 нито едно дете не е настанено в детски дом.
През 2014г. ще продължи преструктурирането на ДМСГД Ветрен и разкриването на нови социални услуги за деца и семейства. За целта е сформирана работна група от експерти, които ще подпомагат този процес.
 
Източник: http://www.pz.government.bg/news.php?extend.465

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в