Деинституционализцията и създаването на нови услуги за децата са сред основните приоритети в политиката на МТСП

showimage„Деинституционализцията и създаването на нови услуги за децата са сред основните приоритети в политиката на МТСП“, това каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на конференцията „Деинституционализацията – митове, реалности, перспективи“, организиран от Британската неправителствена организация Hope & Homes for Children – клон България.

 

„Темата за деинституционализацията на децата е изключително важна и аз много се радвам, че вече имаме първите резултати. През последните три години и половина се увеличиха с пъти броя на приемните семейства, както й броя на дечицата живеещи в семейна или близка до семейната среда. Това е резултат от активната и добра работа между министерствата, агенциите и неправителствения сектор“, каза министър Младенов. Той изрази удовлетворение, че усилията, които полага МТСП са довели до първите закрити институции и си пожела това да става с все по-бързи темпове. Основен инструмент за постигане целите за деинституционализация на грижите за децата е приетата в началото на 2010 г. Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, която предвижда да се преустанови настаняването на деца в специализирани институции до окончателното им закриване, да се насърчи приемната грижа, както и да се укрепят съществуващите и да се създадат нови социални услуги в общността. Министърът припомни, че в момента в общините усилено се работи по изграждането на Центрове за настаняване от семеен тип и Защитени жилища, където през 2013 г. трябва да бъдат настанени децата от специализираните институции.

Изпълнителният директор на Hope & Homes for Children – клон България г-н Георги Симеонов благодари на правителството за политическата и човешката воля за идеята и реализацията на деинституционализацията на децата и извеждането им от институциите.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова допълни, че е много важно на всяко семейство да се направи правилна оценка на риска и то да бъде адекватно подкрепено в усилията си да се грижат за своите деца.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в