Десето заседание на ОКМД Бургас

zasedanieokmd301120161На 30 ноември в Областна администрация Бургас бе проведено десетото заседание на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.

  Участниците се запознаха с актуализирания план  за действие за изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“; обсъждане на случай на дете в риск от изоставяне, представен от Началника на ОЗД гр. Созопол,  и организиране на благотворителна кампания от членовете на ОКМД по случай коледните и новогодишните празници.  

В заседанието участваха 20  представители на институции ангажирани с деца в риск на общинско и областно ниво. В работата на ОКМД взеха участие Боряна Климентова, програмен координатор и Кремена Стоянова, национален експерт по младежки политики към  „Надежда и домове за децата – клон България“. Климентова zasedanieokmd301120162запозна с актуализирания план за действие и подчерта ролята на общините и социалните услуги в процеса на деинституционализация. В проведената дискусия се очерта важнастта на осигуряване на качествени алтернативни грижи за децата.

Членовете на ОКМД се обединиха около идеята за организиране на дарителска кампания „Празник за всеки“  от 5 до 15 декември около елхата в областна администрация Бургас за събиране на предмети,  храни, дрехи и и играчки за децата и семействата им. Събраните предмети и продукти ще се предоставят на семействата, с които сме работили през изминаващата  година.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в