Десето заседание на ОКМД Бургас

zasedanieokmd301120161На 30 ноември в Областна администрация Бургас бе проведено десетото заседание на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.

  Участниците се запознаха с актуализирания план  за действие за изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“; обсъждане на случай на дете в риск от изоставяне, представен от Началника на ОЗД гр. Созопол,  и организиране на благотворителна кампания от членовете на ОКМД по случай коледните и новогодишните празници.  

В заседанието участваха 20  представители на институции ангажирани с деца в риск на общинско и областно ниво. В работата на ОКМД взеха участие Боряна Климентова, програмен координатор и Кремена Стоянова, национален експерт по младежки политики към  „Надежда и домове за децата – клон България“. Климентова zasedanieokmd301120162запозна с актуализирания план за действие и подчерта ролята на общините и социалните услуги в процеса на деинституционализация. В проведената дискусия се очерта важнастта на осигуряване на качествени алтернативни грижи за децата.

Членовете на ОКМД се обединиха около идеята за организиране на дарителска кампания „Празник за всеки“  от 5 до 15 декември около елхата в областна администрация Бургас за събиране на предмети,  храни, дрехи и и играчки за децата и семействата им. Събраните предмети и продукти ще се предоставят на семействата, с които сме работили през изминаващата  година.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в