Децата трябва да бъдат в семейна среда и за това работим всички ние

Областният координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/ се събра на  заседание в нов състав, с нов председател и нови координатори.

От 2015 година на територията на област Ямбол Областният механизъм по деинституционализация действа и се изпълнява съвместно и в тясно сътрудничество с организацията „Надежда и домове за децата – клон България“ и във връзка с изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ“, Актуализиран план за действие 2016-2020 .

Новият председател на ОКМД е главният секретар на Областна администрация Ямбол Павлина Пенева, новите координатори на „Надежда и домове за децата – клон България“ за област Ямбол са Марина Великова и Гергана Атанасова.

На  заседанието присъства и програмния координатор на „Надежда и домове за децата“ клон България Боряна Климентова, която подчерта добре свършената работа по механизма и модела, по който продължава дейността насочена към деца от 0 до 3 години.

Решаването на конкретни казуси, подкрепата за деца и семейства, реинтеграцията… са част от целите на областния механизъм.

Членовете на ОКМД се запознаха с приемната грижа, такава каквато е към момента на областно ниво. Приемните семейства в областта са 31. Това, което се очаква е да не се настаняват деца в ДМСГД. „Деца трябва да бъдат в семейна среда и за това работим всички ние“, каза още Боряна Климентова.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в