Детската гаранция и как да бъде изпълнена през погледа на нашите деца

На 1 април 2023 година деца и младежи от Програмата за детско участие се събраха, за да продължат вече започнатия разговор за Детската Гаранция. Отговорна задача, но и достатъчно мотивираща защото вече имат изпратен до ООН „Детски алтернативен доклад“,  който касае правата на децата.

Разделени на две групи участниците дискутираха доста оживено какво трябва да бъде направено от възрастните (Правителството и отговорните лица) и от самите деца и младежи, за да може да се изпълнят написаните препоръки за подобряване живота в Европейския съюз. В дебати се  оформиха  най-важните за тях неща:

  • да няма институции,
  • да не живеят деца повече там,
  • да се обърне сериозно внимание на децата с увреждания,
  • да се работи за взаимооотношенията между учениците без насилие и много много други важни за тях теми.

След прегледа на Алтернативния доклад установиха, че трябва да се подготвят и конкретни стъпки как да се подобрява животът им и как да поставят исканията си, за да бъдат правилно разбрани. Изказаха се мнения за:

  • създаване на благоприятна среда за всички деца в училище и еднакво оборудване във всички училища ;
  • осигуряване на достъп до образование и ресурсно подпомагане ;
  • подкрепа за децата с увреждания;
  • развиване на емпатия в обществото и интегриране на децата с увреждания ;
  • повишаване активността на младите – създаване на повече възможности за участие и трибуна на децата и младежите така, че да бъдат чути и да им бъде обърнато внимание на тяхното мнение.

Темата е важна и децата и младежите ще продължават да дискутират и предлагат своите идеи, за да са сигурни, че техните предложения ще бъдат чяст от Оперативния план за действие по изпълнение на Детската гаранция.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в