Дейности на „Hope and Homes for Children – клон България” в област Габрово за месец септември

Случай на реинтеграция: Подкрепа при реинтеграция: детето Н.К. на 1 г. и 1 м. Настанено в ДМСГД на 8 месечна възраст по мед. показатели. След разрешаване на здравословния проблем, детето е реинтегрирано в началото на юли месец. Подкрепата от страна на фондацията е материална. До момента са дарени:  легло, количка, одеала, спални комплекти, памперси и шкафове за дрехи. Ежемесечно се извършват домашни посещения от проектния координатор и соц. работници от ЦОП в населеното място, с цел подкрепа и устойчивост на реинтеграцията. Екипната работа, подкрепата от страна на „Hope and Homes for Children – клон България” и домашните посещения дават възможност детето Н.К. да расте обичано от своето голямо семейство.

Случай на превенция на изоставянето: в средата на юли месец по време на работна среща със соц. работници от ЦОП се запознах със случая на млада жена М.Ф., която има риск да изостави бебето си. Следваща седмица се срещнах с бъдещата майка. Тя бе изпълнена с колебание относно това, дали да задържи бебето си след раждането му или да го изостави. Няколко пъти променяше решението си. В началото нямаше подкрепа от близките си и бащата на бебето, като и финансовата възможност да се грижи сама за бебето. По време на срещата ни й разказах как и с какво „Hope and Homes for Children – клон България”  би я подкрепила в отглеждането на бебето. Акцентите в разговора бяха: отговорността на хората за действията им; как расте едно изоставено бебе в институция и колко е важна връзката майка-бебе за развитието на едно дете. Обсъдихме и евентуалното даване за съгласие за пълно осиновяване, в случай, че  М.Ф. вземе окончателното решение да изостави бебето си след като то се роди.  Последваха две седмици в размисли – до средата на месец август, седмици изпълнени с колебание, промяна на решението на М.Ф. и с надежда от моя страна и на соц. работници от ЦОП, че бебето няма да бъде изоставено. В края на втората седмица ми звънна телефона, и М.Ф. ми съобщи, че няма да изостави бебето си. Последва домашно посещение и нова среща с М.Ф. и соц. работници от ЦОП, на която уточнихме подкрепата. Бебето се роди в началото на септември – едно прекрасно момиченце, което се отглежда от майката и подкрепата на близки. Едно дете заобиколено от любов и домашен уют. „Hope and Homes for Children – клон България”  подкрепи М.Ф. с всичко необходимо за посрещането на дете в семейството – легло, дрехи, памперси, мляко, коритце и пелени, но най-важното  – любовта, го дава младата 18 годишна майка М.Ф.

През септември„Hope and Homes for Children – клон България” ще работи по реинтеграция на настанени деца в ДМСГД и по случаи на превенция на изоставянето

 

  • 01.09.2012 „Hope and Homes for Children – клон България”  ще подкрепя семейство работи по превенция на изоставянето – бебето се роди и е вкъщи с майката, работата по случая продължава от месец август.
  • От 05.09.2012 г. започна съвместна работа с ОЗД и ЦОП към SOS „Детски селища” по реинтеграция на две деца от ДМСГД Габрово.
  • На 10.09.12 г. „Hope and Homes for Children – клон България”  ще подкрепи семейството на реинтегрирано дете, с цел устойчивост на реинтеграцията. Фондацията оказва подкрепа по случая от началото на месец юли.
  • на 24.09.2012 Има и събиране на координационния механизъм за област Габрово. Координационния механизъм е учреден, има и заповед на Областния управител, с която са назначени членовете на Координационния механизъм. Това ще е второ събрание, на него ще бъдат представени нови три члена – представители на общините – Дряново, Севлиево и Трявна, освен това всички присъстващи ще бъдат запознати със случващото се по реинтеграция на децата и работата по превенция на изоставянето на територията на Област Габрово.

От 10 до 30.09.2012 г. ще се провеждат регулярни работни срещи с ОЗД –Габрово и  Севлиево, както и работни срещи с доставчиците на сос. услуги в областта – ЦОП –овете в четирите общини – Габрово, Трявна, Дряново и Севлиево. Акцент на работните срещи ще е превенция на изоставянето

Прочетете още ...

Към април 2015 година в Разградска област са подкрепени 20 семейства в риск

На 23.04.2015г. в Областна администрация Разград се проведе работна среща на тема „Сътрудничество чрез Областен координационен механизъм по деинституционализация”. Срещата бе открита от зам.областният управител

За една година е предотвратено настаняването в социални институции на 27 деца от Силистра, Варна и Дулово

Силистренска област се отчете за едногодишната си дейност в Областният координационен механизъм по деинституционализация          В Областна администрация Силистра се проведе заседание

Върни се обратно в