Дейности на „Hope and Homes for Children – клон България” за месец септември в Перник

Цецо щеше да е едно от 1000 бебета в България постъпващи в ДМСГД, веднага след раждане.  Благодарение на  добрата работа на „Hope and Homes for Children – клон България” и социалнити работници от ОЗД- Перник, момченцето се отглежда от родителите си.

Потърсихме подкрепа и спонсор дари дрехи и завивки, за да може детето да да бъде отглеждано у дома. Това е част от нашата философия за по-широка обществена подкрепа за деца, застрашени от изоставяне.

Сега Цецо живее в родното семейство, но все още не е припознат от баща си поради простичка причина – той няма лична карта. През месец септември, благодарение на създавания от нас „Координационен механизъм”,  ще съдействаме за издаване на личната карта на бащата, за да припознае Цецо, ще съдействаме родителя да си намери работа и осигури постоянни доходи в дългосрочен план.

След консултации с гинеколог,  на майкта ще се съдейства за поставяне на спирала и предпазване от нежелана бременност. Продължаваме да оказваме психологическа и материална подкрепа, за да може Цецо да е расте като щастливо дете.

 

Емо се ражда в семейство, където майката и бащата имат по две деца от предишни бракове и две общи. В семейството не живеят всички деца, но едното на 18 години е с психични проблени и се нуждае от по- специални грижи. Емо, след кратко пребиваване в къщи е постъпил в ДМСГД, което го обрича да израсне в институции, защото бащата плаче и казва, че „ Ако вземем детето ще обречем на глад и мизерия останалите деца”. Майката посещава детето, но бащата отказва.

„Hope and Homes for Children – клон България” ще продъжи да работи за най- доброто бъдеще на Емо, като оказва психологическа подкрепа на майката и ще се търсят възможности  бащата да установи емоционална връзка с детето и да осигури на семейството постоянни доходи. Заедно със социалните работници на ОЗД  ще се обсъдят и други варианти Емо да расте, обграден от любов.

 

Кристиан посещаваше дневен център на ДМСГД – Перник.  При едно от връщанията му вкъщи се установи, че вътре в жилището е много студено, а в същото време задимено, дори непрогледно. През зимния период, при пребиваването на   детето в центъра,  правеше впечатление, че то е много отпуснато, почти не проявява  емоции,  миришеше на пушек  и беше с много лоша хигиена. Очевидно условията в дома не бяха подходящи за отглеждане на дете.

Кристиан е изведен от семейната среда, за да се запазят живота и здравето му. Това се случва и с другите две деца. Жилището се нуждае от ремонт, за да могат трите деца да се върнат при родителите си.

„Hope and Homes for Children – клон България”, ОЗД – Перник, бетонов възел, и роднини и приятели на семейството  изградихме комини, бетонирахме пода, поправихме покрива. Къщата вече е ремонтирана и Кристиян е върнат при родителите му, предстои  връщане и на другите деца. От Евангелистката църква се ангажират да помагат с храна и дрехи.

През септември ние ще подкрепим  родителите при намирането на детска ясла за Кристиан и безплатни медицински изследвания за детето и майката. В семейството има проблем с хигиената в жилището и дворното място. В тази връзка непрекъснато разясняваме и ще подпомогнем  майката и бабата  да поддържат добри хигиенно-битови условия. Продължаваме да работим със семейството и да съдействаме при възникнали проблеми.

 

Влади постъпва за втори път в институция поради пиянски скандал между майка му и живеещата с нея приятелка.Социалните работници от ОЗД и ние посещавахме често майката, за да успее да се справи със собствените си проблеми и заболявания. Предложихме консултиране с психолог – майката беше изплашена от земетресението и страда, че детето й не е при нея. Консултирахме майката с адвокат за припознаване на Влади от бащата, който е чужд гражданин и за получаване на издръжка. Насърчихме я да обърне внимание на свой здравословен проблем и възможностите за издаване на ЕР на ТЕЛК. Работихме заедно да предостави писменото си желание за отглеждане на детето в семейството. Непрекъснато насърчаваме връзката между родителя и детето. Майката не се нуждае от материално подпомагане, живее в много добри жилищни условия и подаде документи да полага  грижи за Влади.

Ние, от „Hope and Homes for Children – клон България”, ще бъдем полезни с намиране на детско заведение, медицински изследвания, съдействие за намиране на работа по трудов договор от бюрото по труда, консултиране грижите за детето – общуването между тях, хигиената, подходяща храна, подход към особеностите на Влади. При нужда ще подкрепим майката и детето материално.

Калин постъпва в ДМСГД в началото на годината, т.к. майката е напуснала страната, а  в семейството има още пет деца. Таткото на Калин не знае къде е майката на децата му, но много иска да се грижи за най-малкия си син.  Без майката не се справя и социалните работници настаняват детето в институцията. При постъпването на Калин в дома той плачеше неутешимо, усамотяваше се и отказваше да се храни. Преди майката да напусне семейството си е кърмила Калин. Ние посещавахме семейството на Калин и предложихме да помогнем с обзавеждането на една от стаите и след връщането на детето  в семейството му,  с подходяща детска ясла. Непрекъснато насърчавахме срещите между детето, татко му, братята и сестрите му. Социалният работник е информиран непрекъснато за силната връзка между детето и членовете на семейството му,  както и с възможностите, които имаме за материална подкрепа при връщане на детето в семейството му.  Минаваха месеци наред  без да има данни за майката и социалните работници решиха да настанят детето в приемно семейство. След четвъртата среща изведнъж се появи майката – никой не беше виждал Калин толкова щастлив.

В настоящият момент семейството извършва ремонтни дейности в жилище в друг град, а „Hope and Homes for Children – клон България” ще помогне с обзавеждането, с намиране на работа на бащата на Калин, детска градина, както и за необходимите  изследвания. Майката е консултирана за документите й за самоличност, т.к. предостави временен паспорт, издаден извън страната. Родителите се съгласиха да съдействаме за поставяне на спирала на майката.

Прочетете още ...

Към април 2015 година в Разградска област са подкрепени 20 семейства в риск

На 23.04.2015г. в Областна администрация Разград се проведе работна среща на тема „Сътрудничество чрез Областен координационен механизъм по деинституционализация”. Срещата бе открита от зам.областният управител

За една година е предотвратено настаняването в социални институции на 27 деца от Силистра, Варна и Дулово

Силистренска област се отчете за едногодишната си дейност в Областният координационен механизъм по деинституционализация          В Областна администрация Силистра се проведе заседание

Върни се обратно в