Дейности на „Hope and Homes for Children – клон България” за месец септември в Търговище

1.         В семейството на Г-жа Ахмедова и Г-н Сюлейманов се е родило още едно дете, така семейството вече има 8 прекрасни деца. Семейството живее задружно, но трудно решим проблем е крайната бедност.  Всички те обитават кирпичена къща в края на селото. Същата се състои от две стаи и навес пред нея. Семейството вече е закупило къщата /с еднократните помощи за децата по превенция на изоставянето/. Но на покрива зеят дупки, а тавана е прогнил и при най-малкия дъжд къщата се наводнява. Къщата е електрифицирана, но не е водоснабдена. За нуждите на домакинството се ползва вода от близката селска чешма. Единствените мебели в жилището са две легла и печка за отопление на твърдо гориво. Към момента осемте деца и родителите спят в обща стая.

Две от децата  посещават училище. Другите, не посещават детска градина, поради ниски доходи, най –малкото е новородено. Г- н Сюлейманов е безработен и към момента си търси работа в чужбина, за да събере пари за прехрана и ремонт на течащия покрив. Семейството живее с детските надбавки за децата и 100 лв. майчинство.

Семейството бе подпомогнато от към „Hope and Homes for Children – клон България”  с известно количество памперси и адаптирано мляко за новороденото дете направено бе дарение  – 2 детски креватчета за най-малките деца в семейството.

През септември ще съдействаме при консултациите на майката с лекар –гинеколог за поставянето на контрацептивна спирала, /която ще бъде дарена на майката/ с цел намаляване риска от нова нежелана бременност.

„Hope and Homes for Children – клон България” оказа финансова помощ на семейството за закупуване на строителни материали за ремонт на покрива на къщата, който към момента тече вследствие на прогнилите дъски и счупените керемиди на покрива.

            Следва проследяване от страна на „Hope and Homes for Children – клон България”  на навременното протичане на ремонтните работи по къщата и подготовката й за зимата и подготовката на по-големите деца за училище.

Ще организираме набиране на дарения за обзавеждането на жилището с най-необходимите мебели и постелки.

            Благодарение на „Hope and Homes for Children – клон България” осем деца ще останат в семейството си при своите родители и ще имат хубав и уютен дом.

 

 

 

 

2. Д. е първото дете на Г-жа Митева е на година и половина. Д. е роден от непълнолетната тогава майка от гр. В. Преслав, която съжителства със С. Маринов от с. Лиляк. По преценка на ОЗД – гр. В. Преслав по това време, детето е оставено за отглеждане при бабата на Г-жа Митева в гр. В. Преслав. Майката не е в добри отношения с баба си и към момента не контактува с нея, но много страда за първородното си дете. Детето Д. е припознато от баща си – Г-н Маринов.

Към момента Г-жа С. Митева е бременна в осмия месец и очаква второто си дете. Родителите имат голямо желание да отглеждат сина си Д. и новороденото си дете заедно, в семейна среда. Помежду им съществува силна емоционална връзка, взаимоотношенията им са добри. Приети са в добре в общността.

Младото семейство се подкрепя от бабата по бащина линия –  г-жа С. Александрова. Тя декларира, че ще оказва помощ на всеки един етап  от развитието и  отглеждането  на детето. Двамата родители са грижовни и отговорни.

Жилището, в което живеят е къща, която е собственост на бабата на Г-н Маринов–Г-жа Александрова. Условията са добри. Обзаведено е с необходимите мебели  за едно домакинство.

Г-н Маринов е трайно безработен. Няма регистрация в ДБТ – Търговище. Издържат се от частна дейност. Притежават кон, с който извършват превози, бране на билки, чупене  на орехи. Основно финансово ги подпомага бабата – с пенсията си от 65лв.

Основен проблем в случая са липсата на редовни и стабилни финанси в семейството, което би затруднило отглеждането на двете деца в семейството.

„Hope and Homes for Children – клон България” оказа съдействие на Г-н Маринов за  регистрацията на последния в ДБТ и започване на 3-месечен обучителен курс /платен/ за придобиване на трудова квалификация, след завършването на който на Г-н Маринов се осигурява работа за срок от 3 месеца.

Оказано бе съдействие на майката при изваждането на лична карта и регистрацията й на адрес в селото.

Междувременно през месец Август се роди и второто дете на двамата родители – момче. Младите родители и бабата са много щастливи с рожбата си.

След раждане на детето „Hope and Homes for Children – клон България”  оказва подкрепа на семейството със закупуване на памперси и адаптирано мляко за новороденото.

На младото семейство се направи дарение –детско креватче от страна на „Hope and Homes for Children – клон България”.

„Hope and Homes for Children – клон България”  продължава през месец септември  даследи случая – с цел подпомагане при нужда /експертно и финансово/ на семейството.

На семейството ще бъде оказана нужната помощ за завръщане на първородното дете – Д. в биологичното семейство.

 

 

 

 

 

3.         Г-жа Шаламанова и г-н Зандев  живеят на семейни начала. Oт съжителството си имат 2 деца М. и В. Бащата е безработен, прехранва семейството със събиране на билки и гъби.

Преди година майката ражда в дома си второто си дете. В деня на изписването му от Родилно отделение майката припада 4 пъти и детето- В. е настанено по спешност в ДМСГД. Майката много страда за изоставеното си дете, но е поставена диагноза от години тя е болна от епилепсия, а няма възможност да се лекува, поради неизплатени здравни осигуровки. Към момента съществува риск от изоставяне и на по-голямото дете М.

Майката е грижовна и милее за децата си. Има огромно притеснения, че малкото й дете не я познава, а тя няма възможност да го посещава често поради липсата на средства за транспорт до гр. Търговище.

По наше наблюдение при посещение в дома, детето М. е отглеждано с много любов и грижа, нахранено е и облечено чисто и спретнато. Тя е на 2 год., а сестричката й е на 1 год.,/към момента се отглежда в приемно семейство в гр. Търговище/. Майката иска  да се лекува, за да бъде пълноценен човек и майка на децата си.

Семейството живее в собствено жилище, поддържано е, но много чисто и в прилично състояние.

То преживява със социални помощи и детските надбавки за М. Но налице са сериозни финансови затруднения. Майката е с неплатени здравни осигуровки от 10 години, което пречи на възможността тя да се лекува и да се яви на ТЕЛК за заболяването си.

По преценка на специалисти майката има капацитет да отглежда детето си М., ако се лекува.

По преценка на „Hope and Homes for Children – клон България” изплати здравните осигуровки на майката, което ще даде възможност тя да започне лечение и да се яви на ТЕЛК. През изминалия месец бе осъществена среща на родителите с малката им дъщеря /отглеждана в приемно семейство/, която /по думите на специалисти от ОЗД/ е преминала много трогателно и вълнуващо за детето и неговата майка.

            От страна на „Hope and Homes for Children – клон България”  предстои проследяване на случая – лечението на майката и явяването й пред ТЕЛК.

През месец септември „Hope and Homes for Children – клон България” предвижда да окаже нужната подкрепа на семейството и за задействане на процедура по реинтеграция на малкото дете В. в биологичното му семейство след започване на лечение на майката и преценка на способността й да се справя с отглеждането на двете деца.

            Благодарение на НДД една любяща майка ще прегърне децата си в дома.

 

 

 

 

4.

Г-жа Асенова има 7 деца. Всички те са много привързани към майка си и семейството. Между всички тях съществува силна емоционална връзка. В момента майката е бременна в осмия месец с 8-то си дете. Съществува реален риск от изоставянето му тъй като към момента майката сама се грижи за седемте си деца. Тя с притеснение споделя, че с биологичния баща на децата – г-н Маринов  са се разделили преди около четири месеца, и грижите по отглеждането на децата са поети изцяло от нея. Бащата не се интересува от тяхното развитие и нужди. А тя няма близки и роднини, които да я подкрепят в отглеждането им.

Г-жа Асенова и децата й живеят в малка къща, с две стаи. Има легла и печка на дърва. Спряно е електрозахранването поради неплатени сметки на предишни ползватели на жилището. Г-жа Асенова и децата й преживяват месечно със социална помощ и детските надбавки.

Всичките деца са здрави. Те искрено се радват, че ще имат още едно сестриче, даже казват, че вече са избрали име на бебето.

Огромен и непосилен проблем за майката са липсата на достатъчно финансови средства за издръжка на голямото семейството и на подходящи условия за отглеждане на новороденото бебе. Г-жа Асенова категорично заявява, че ще се грижи за децата си.

През август месец г-жа Асенова роди още едно момиченце в добро здраве.

По преценка на „Hope and Homes for Children – клон България” на семейството ще бъде оказана подкрепа с памперси и адаптирано мляко /при нужда/, легло и други необходими вещи за новороденото.

Ще бъде осигурено на най-необходимото /шкафове, постелки/ за обзавеждане на жилището, подходящо за отглеждане на децата и новороденото дете.

„Hope and Homes for Children – клон България” следи случая и да съдейства със събиране на доброволни помощи от граждани и фирми за подпомагане – финансово и материално на многодетното семейство.

 Ще бъде оказано съдействие за поставяне на контрацептивна спирала /дарение/ на майката. Ще бъдат проучени различни възможности за увеличаване на доходите на семейството. Така още едно дете ще бъде спасено от изоставяне и ще расте щастливо при любящата си майка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочетете още ...

Към април 2015 година в Разградска област са подкрепени 20 семейства в риск

На 23.04.2015г. в Областна администрация Разград се проведе работна среща на тема „Сътрудничество чрез Областен координационен механизъм по деинституционализация”. Срещата бе открита от зам.областният управител

За една година е предотвратено настаняването в социални институции на 27 деца от Силистра, Варна и Дулово

Силистренска област се отчете за едногодишната си дейност в Областният координационен механизъм по деинституционализация          В Областна администрация Силистра се проведе заседание

Върни се обратно в