Диалог и междуинституционално сътрудничество

На 08.10.2020г. в заседателната зала на Областна администрация на Софийска област се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито и председателствано от Светлана Трендафилова, заместник-областен управител на София област, която поздрави всички присъстващи и отбеляза значителното представителство на местната власт в лицето на заместник- кметове и секретари на общини.

На срещата присъстваха директорът на РДСП, директори на ДСП, представители на ОЗД от областта,   представител на РЗИ, експерти, областна администрация, координатори на „Надежда и домове за децата – клон България“.

Програмният директор Боряна Климентова поздрави участниците и представи екипа на „Надежда и домове за децата – клон България“. Валерия Драганова, програмен координатор, направи кратка презентация за ползите и смисъла на Областния координационен механизъм по деинституционализация, като подкрепи думите си с успешно решени казуси от Стара Загора, Враца и Хасково. Националният координатор по детски политики Кремена Стоянова подчерта необходимостта от междуинституционално партньорство и представи добрите практики на ОКМД в останалите области, където „Надежда и домове за децата – клон България“ работи.

Г-жа Ани Нейкова – Директор на ДСП Пирдоп изказа благодарности към екипа на НДД в Софийска област за успешната съвместна работа и изтъкна колко е безценно сътрудничеството.

Г-жа Мила Пашова – областен координатор на АСП направи и кратко разяснение по новия закон за социалните услуги и разработването на предстоящата карта и коментира, че Областният координационен механизъм по деинституционализация е много полезен и в подкрепа за решаване на казуси при закриването на всички институции, които до 2025 г. трябва да бъдат закрити.

Заседанието приключи с пожелание за успешно сътрудничество и продължаваща усилена работа за подкрепа на различни казуси на деца и семейства в риск.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в