Доклад – анализ

Във връзка с реализирането на проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на

децата и младежите“, реализиран от АСП, организацията ни „Надежда и домове за децата – клон
България“ (НДД) беше поканена да се включи с екип от експерти и консултанти в извършването на
оценките/реоценките на децата в останалите 4 ДМСГД – Кърджали, Плевен, Варна и Стара Загора.
На среща по проекта на 14.04.2022 г. в град Пловдив бяха уточнени параметрите на
сътрудничеството между участниците в поректа и екипа на НДД, а именно: оценките да стартират
през месец май и да са готови до средата на декември 2022 г.; новонастанените деца след
01.05.2022 г. да бъдат само с първоначлана оценка, а на настанените до тази дата деца да бъдат
направени ре-оценки, вкл. на децата, на които им предстои осиновяване; посещенията в ДМСГД да
се случва по предварително изготвен график от представителите на съответните ДМСГД.

Доклад

Прочетете още ...

Посещение на Пит Гарет в Стара Загора

На 28.11.2023 година  проведохме среща с Ива Радева, областен управител на Стара Загора. Екипът ни беше воден от Пит Гарет, директор Глобални програми – Надежда

В навечерието на Коледа

За много деца па целия свят идва най-чаканото време на годината. Коледа винаги се свързва с домашен уют, събирания с приятели, много смях и разбира

Върни се обратно в