Дома за медико-социални грижи за деца в гр. Перник ще бъде закрит

dom-pernik-mirogled.com_Закриват дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ в Перник. Искане за процедурата ще бъде изпратено до Министерството на здравеопазването. Ликвидацията на социалното заведение започва от началото на месец ноември. За това ще бъде формирана специална комисия, в чийто състав ще участва заместник на кмета Росица Янакиева.

На мястото на ДМСГД, което е от системата на здравното министерство, ще бъде създаден общински комплекс за иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години. За да стартира комплексът и за да получи нужното финансиране, е необходимо да се закрие намиращия се в същата сграда Дом за медико-социални грижи.

Проект за финансиране на дейностите в социалния комплекс вече е представен в Агенцията за социално подпомагане. В момента сградата, в която се помещаваше Домът, се преустройва, за да се създадат условия за разкриване на нови здравно-социални услуги. Реконструкцията на помещенията се финансира чрез пилотен проект на Министерството на здравеопазването, в който са включени още осем такива домове в страната.

Децата, които бяха настанени в Медико-социалния дом в Перник, сега обитават преустроени и свободни помещения в 7-ма детска градина Към средата на юни там се отглеждаха само четири изоставени бебета Преди година броят на тези малчугани беше около 20. Част от тези деца вече са реинтегрирани в биологичните им семейства, други са осиновени или настанени в приемни семейства. Три от малките, които не са напуснали Дома са с много тежки увреждания и имат оценки по проекта „Детство за всички“.

Източник: в-к „Вяра“

Снимка: mirogled.com

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в