Ефективни политики

Днес, 11.05.2018 година,  в МТСП се състоя среща между Марк Уодинктън, изпълнителен директор на ННС – Великобритания, Стефан Дарабуш, регионален директор за Централна и Южна Европа на Надеждаи домове за децата, Георги Симеонов, изпълнителен директор на ННС – България и Росица Димитрова, зам. министър МТСП.

Надежда и домове за децата и Правителството на РБ гледат и вървят в една посока по отношение на осигуряване правото на децата да растат в семейна среда. Усилията са фокусирани към развиване на ефективни политики, насочени към създаване на услуги за деца и семейства. Надежда и домове за децата, чрез своите инструменти на АКТИВНА семейна подкрепа и ОКМД – Областен координационен механизъм по деинституциолизация, подпомагат децата в риск от изоставяне.

Министерството уверено изпълнява Стратегията за ДИ http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=601

И в тази връзка ще се спре настаняването на деца в ДМСГД, като при кризисни ситуации ще се търсят алтернативни решения. Това е важна крачка в развитието на семейни политики, за да могат правата на децата да бъдат защитени. Ангажираността с проблемите на децата показва, че ННС и България могат да са катализатор и мотор за премахване на институционалната грижа в световен мащаб.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в