Ефективни политики

Днес, 11.05.2018 година,  в МТСП се състоя среща между Марк Уодинктън, изпълнителен директор на ННС – Великобритания, Стефан Дарабуш, регионален директор за Централна и Южна Европа на Надеждаи домове за децата, Георги Симеонов, изпълнителен директор на ННС – България и Росица Димитрова, зам. министър МТСП.

Надежда и домове за децата и Правителството на РБ гледат и вървят в една посока по отношение на осигуряване правото на децата да растат в семейна среда. Усилията са фокусирани към развиване на ефективни политики, насочени към създаване на услуги за деца и семейства. Надежда и домове за децата, чрез своите инструменти на АКТИВНА семейна подкрепа и ОКМД – Областен координационен механизъм по деинституциолизация, подпомагат децата в риск от изоставяне.

Министерството уверено изпълнява Стратегията за ДИ http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=601

И в тази връзка ще се спре настаняването на деца в ДМСГД, като при кризисни ситуации ще се търсят алтернативни решения. Това е важна крачка в развитието на семейни политики, за да могат правата на децата да бъдат защитени. Ангажираността с проблемите на децата показва, че ННС и България могат да са катализатор и мотор за премахване на институционалната грижа в световен мащаб.

Прочетете още ...

Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.  В

Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на

Върни се обратно в