Екип на Надежда и Домове участва в работна група, която да консултира и подпомага община Септември в дейностите по преструктурирането на Дома за медико-социални грижи в гр. Ветрен

Дискусия за преобразуването на ДМСГД „Св. Стилиян” гр. Ветрен

IMG_10691на 17 Март, 2015г. се проведе работната среща в областна администрация Пазарджик, по инициатива на зам. областния управител Гинче Караминова, в чийто ресор са социалните въпроси в областта.Към Областния координационен механизъм по деинституционализация, е сформирана работна група, която консултира и подпомага община Септември в дейностите по преструктурирането на Дома за медико-социални грижи в гр. Ветрен, в Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

На днешната среща присъстваха всички заинтересовани страни в този процес – ръководството на община Септември, кметът на гр. Ветрен, представители на РДСП Пазарджик, дирекция „Социално подпомагане”, гр. Септември, представители на Дома в гр. Ветрен, на неправителствената организация „Надежда и домове за деца” , която подпомага МТСП в дейностите по деинституционализация, представители на фондация „Онлус пер Ветрен”, които са основни дарители в социалното заведение.

За да бъдат разкрити нови социални услуги в базата на ДМСГД Ветрен, е необходимо Министерство на здравеопазването да прехвърли собствеността на дома на община Септември, която от своя страна предстои да изготви предложение за разкриване на новите социални услуги и финансов анализ за необходимите средства за издръжка на услугите. Предвижда се в сградата на ДМСГД да се предлагат следните услуги: Център за обществена подкрепа с психологическо консултиране, обучение на приемни родители и осиновители, звено „Спешен прием”, звено „Майка и бебе”, Дневен център за деца и младежи с увреждания със седмична грижа. 

Източник: http://pz-info.com/ 

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в