Екипът на „Надежда и домове за децата – клон България“ сподели своя опит в Хасково

На 26 април 2018 г.  в гр. Хасково Надежда и домове за децата – клон България  организира   Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

В Кръглата маса  участваха 29  специалисти от РДСП – Хасково, Отдели за закрила на детето от област Хасково, РУО, социални услуги, Екип по приемна грижа  и приемни родители.

Събитието се откри от г-жа Малина Славова – координатор на НДД – клон България за област Хасково. Ръководителят на Екипа по приемна грижа  г-жа Таня Ганева представи актуална картина на приемната грижа в област Хасково. Към настоящия момент в област Хасково има 123 професионални приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“, в 95 от тях са настанени 134 деца. През месец Април 2018г., съобразно актуализирания план на приемната грижа по проект „Приеми ме 2015“, е започнала кампания за набиране на нови приемни родители.

Присъстващите приемни родители споделиха свои успехи и предизвикателства в отговорната си работата.

Участниците  обсъдиха възможностите за подобряване на взаимодействието между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в