Екипната работа в полза на децата и семействата

На 10.12.2019 г. в  залата на Областна администрация Хасково се проведе с заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД). Заседанието бе открито  и председателствано от Малина Славова – координатор на ОКМД за област Хасково.

На срещата присъстваха директорът на РДСП, директори на ДСП  и представители на ОЗД  от областта, директор на РЗИ, експерти от Областна администрация, Община Хасково, Екип по премна грижа  и координатори на Надежда и домове за децата – България.

На заседанието се представи работата на институциите по деинституционализация  през 2019 г.

Г-жа  Зара Костадинова, началник отдел ОЗД – Хасково представи състоянието на ДМСГД Хасково към момента, подчерта важната роля на Надежда и домове за децата – България за извеждането на децата от дома. През 2019 година 5 деца се изведени от ДМСГД, от които 4 с активната подкрепа на Надежда и домове за децата- България и 1 дете е международно осиновено. Обсъди се актуалното състояние на приемната грижа /в област Хасково има 127 приемни семейства/ и изграждането на нови услуги, които да подкрепят процеса на  деинституционализация.

Бяха начертани и бъдещите стъпки и действия на всички заинтересовни страни в процеса по закриване на институциите и изграждане на услуги в общността, които от своя страна да осигурят на децата семейна или близка до семейната среда.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в