Уют у дома

В този период на годината всеки от нас иска да подари щастие. Да купи подарък, да изненада близки и приятели, да подреди трапеза и да посреща гости. Много от нас се насочват да участват и в благотворителни каузи.

От началото на Covid пандемията съвместно с ЧЕЗ, а сега с Електрохолд организираме различни инициативи за подпомагане на уязвими семейства, които са в риск от изоставяне на деца. Общите ни усилия са насочени децата да израстват в семейна среда, а родителите им да се научат да се справят с предизвикателствата. За тези празници с Електрохолд организирахме инициативата „Уют у дома“, която за три часа успя да събере 5185 лева, които мениджмънтът на Електрохолд ще удвои!

Благодарение на дарението от 10370 лева 45 български семейства от цялата страна ще имат възможност да създадат уют в домовете си.

С успешни инициативи в последните години все по – малко бебета са изоставяни в България, а това е голям успех за цялото ни общество.

Ако искате да ни подкрепите може да го направите и се свържете с нас, или на:

IBAN: BG64STSA93001527795692

BIC: STSABGSF

БАНКА ДСК

Ние ще използваме средствата за:

  • Превенция на изоставянето на деца
  • Подкрепа за връщане в биологичното семейство на деца от институции
  • Застъпничество, консултиране, супервизия и трансфер на добри практики в полза на семействата и децата на България

Прочетете още ...

Мост във времето

Важно е да изграждаме мостове и да ги поддържаме Кръгла маса на тема: „Мост във времето“, се проведе на 19.01.2023 в Перник,  в партньорство с

ОКМД в помощ на приемни семейства

Ролята на семейството за превенция на насилието и злоупотребата с деца На 19 януари, 2023 г в Областна администрация Бургас се проведе обучение на приемни

Върни се обратно в