Европейска гаранция за детето

Децата от Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“  се събраха на 16 април, за да дебатират и дискутират Европейската гаранция за детето.

„Гаранция за детето“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим, чиято крайна цел е прогресивно осъществяване на правата на децата в Европа

Едно от всеки пет деца в ЕС понастоящем изживява детството си, лишено от възможности за здравословен живот, учене, участие и достигане на своя пълен потенциал.

По време на срещата децата и младежите от Програмата изслушаха много внимателно информацията, свързана с инициативата и след това им бе дадена възможност те сами да споделят какво е най-важно за тях. Първоначално споделиха, че  Детската гаранция означава сигурност, че всичките им права са гарантирани. В много от своите рисунки и графики определиха няколко ключови акценти:

  • достъпът на всички деца до образование;
  • здравеопазване;
  • здравословна храна;
  • приобщаване на децата в неравностойно положение в обществото;

Специално внимание обърнаха на това, че искат да бъдат чувани, изслушани и подходящо подкрепени. Домът за всяко едно дете е от съществено значение за неговото развитие, а институциите да бъдат премахнати и семействата да са място за израстване на бъдещото поколение. Говорихме си за държавните органи и отделят ли достатъчно внимание на условията за обучение на всички деца с увреждания. Именно чрез качествено оборудване на кабинетите, достъпна среда, ресурсни учители за нуждаещите се, те могат всички деца да бъдат заедно на училище. Като част  програма за детско участие и застъпничество децата подгтовиха и текстове, които смятат да изпратят до Националния координатор за България по детската гаранция, за да станат част от Националния план. Единодушно изказаха мнение, че всяко дете трябва да е запознато с тази инициатива и да има възможност да изрази своето менние.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в