Европейска гаранция за детето

Децата от Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“  се събраха на 16 април, за да дебатират и дискутират Европейската гаранция за детето.

„Гаранция за детето“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим, чиято крайна цел е прогресивно осъществяване на правата на децата в Европа

Едно от всеки пет деца в ЕС понастоящем изживява детството си, лишено от възможности за здравословен живот, учене, участие и достигане на своя пълен потенциал.

По време на срещата децата и младежите от Програмата изслушаха много внимателно информацията, свързана с инициативата и след това им бе дадена възможност те сами да споделят какво е най-важно за тях. Първоначално споделиха, че  Детската гаранция означава сигурност, че всичките им права са гарантирани. В много от своите рисунки и графики определиха няколко ключови акценти:

  • достъпът на всички деца до образование;
  • здравеопазване;
  • здравословна храна;
  • приобщаване на децата в неравностойно положение в обществото;

Специално внимание обърнаха на това, че искат да бъдат чувани, изслушани и подходящо подкрепени. Домът за всяко едно дете е от съществено значение за неговото развитие, а институциите да бъдат премахнати и семействата да са място за израстване на бъдещото поколение. Говорихме си за държавните органи и отделят ли достатъчно внимание на условията за обучение на всички деца с увреждания. Именно чрез качествено оборудване на кабинетите, достъпна среда, ресурсни учители за нуждаещите се, те могат всички деца да бъдат заедно на училище. Като част  програма за детско участие и застъпничество децата подгтовиха и текстове, които смятат да изпратят до Националния координатор за България по детската гаранция, за да станат част от Националния план. Единодушно изказаха мнение, че всяко дете трябва да е запознато с тази инициатива и да има възможност да изрази своето менние.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в