Г-ЖА АНГЕЛОВА ИМА 7 ДЕЦА

Г-жа Aнгелова има 7 деца. Всички те са много привързани към майка си и семейството. Между всички тях съществува силна емоционална връзка. В момента майката е бременна в осмия месец с 8-то си дете. Съществува реален риск от изоставянето му тъй като към момента майката сама се грижи за седемте си деца.

Тя с притеснение споделя, че с биологичния баща на децата – г-н Манев  са се разделили преди около четири месеца, и грижите по отглеждането на децата са поети изцяло от нея. Бащата не се интересува от тяхното развитие и нужди. А тя няма близки и роднини, които да я подкрепят в отглеждането им.

Г-жа Ангелова и децата й живеят в малка къща, с две стаи. Има легла и печка на дърва. Спряно е електрозахранването поради неплатени сметки на предишни ползватели на жилището. Г-жа Ангелова и децата й преживяват месечно със социална помощ и детските надбавки.

Всичките деца са здрави. Те искрено се радват, че ще имат още едно сестриче, даже вече са избрали име на бебето.

Огромен и непосилен проблем за майката са липсата на достатъчно финансови средства за издръжка на голямото семейството и на подходящи условия за отглеждане на новороденото бебе. Г-жа Ангелова категорично заявява, че ще се грижи за децата си.

През август месец г-жа Ангелова роди още едно момиченце в добро здраве.

По преценка на „Hope and Homes for Children – клон България” на семейството ще бъде оказана подкрепа с памперси и адаптирано мляко, легло и други необходими вещи за новороденото.

Ще бъде осигурено най-необходимото /шкафове, постелки от дарители/ за обзавеждане на жилището, в подходящ вид за отглеждане на децата и новороденото дете.

„Hope and Homes for Children – клон България” следи случая и ще съдейства за събиране на доброволни помощи от граждани и фирми за подпомагане – финансово и материално на многодетното семейство.

 Ще бъде оказано съдействие за поставяне на контрацептивна спирала /дарение/ на майката. Ще бъдат проучени различни възможности за увеличаване на доходите на семейството. Така още едно дете ще бъде спасено от изоставяне и ще расте щастливо при любящата си майка и сред своите братя и сестри.

Прочетете още ...

Върни се обратно в