Георги Симеонов

Георги Симеонов

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“

Георги Симеонов е един от създателите на организацията в България. Той е национален консултант при закриването на първия ДМСГД в Тетевен. Негова е идеята за създаване на Областните координационни механизми по деинституционализация (ОКМД), които са признати от МТСП като най-добра практика в България.

През това време Жоро изгради екип от професионалисти, който покрива почти цялата страна и  прилага иновативни дейности за запазване на децата в семейна среда. Голяма част от времето си посвещава в изграждане на ефективни партньорства с национални и регионални власти, активно участва в работата на Коалиция „Детство 2025“ и е неин идеолог. Определя стратегическата и финансовата политика на организацията, участва в привличане на партньори и спонсори. Активно участва и в международните прояви на НДД – клон България.

Може да се свържете с Георги Симеонов на

e-mail: simeonov.hhc@gmail.com