Групова супервизия на работещите в Отделите за закрила на детето в областта

cropped-logo11На 28 януари 2015г. в хотел „Централ“ в гр.Разград бе проведена групова супервизия на работещите в Отделите за закрила на детето в областта. Събитието се реализира по проекта „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст“на „Надежда и домове за децата-клон България“. Супервизията бе водена от психолога Людмил Стефанов, който представи интересни подходи и методи за работа със семейства и деца в риск. В нея се включиха  9 социални работници от Отделите за Закрила на детето в общините  Разград, Исперих, Кубрат и Самуил.

Участниците в срещата споделиха два сложни случая от практиката си, които бяха разгледани в контекста на представения системен подход за семейни констелации, който разглежда детето не като отделна единица, а като част от фамилната система.  Под опитното ръководство на водещия, социалните работници даваха предложения за подкрепа и интервенции, които могат да доведат до успешно разрешаване на случаите. Работата в група помогна на участниците да погледнат по нов, по-различен начин на проблемните ситуации, с които се сблъскват ежедневно. Освен удовлетворението, супервизията спомогна за обогатяване на уменията им при работа със семейната система.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в